Publications

The following publications have ensued from the project:

Juha Tuunainen (2013) Science Transformed? Reflections on Professed Changes in Knowledge Production. In André Heck (ed.) Organizations, People and Strategies in Astronomy (OPSA) II. Astronomical Society of the Pacific Conference Series. Astronomical Society of the Pacific.

Terhi Esko, Juha Tuunainen & Reijo Miettinen (2012) Social Impact and Forms of Interaction between University Research and Society in Humanities and Social Sciences. International Journal of Contemporary Sociology 49, 1, 17-45.

Juha Tuunainen & Raj Mohan (2012) The Nexus between University, Society and Knowledge -_an Introduction. Nexus between University, Society and Knowledge – an Introduction. International Journal of Contemporary Sociology 49, 1, 7-16.

Heta Tarkkala (2012) ”Se pitää toivoa yllä.” Potilaat ja heidän näytteillään tehtävä lääketieteellinen tutkimus vastavuoroisuuden näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma, sosiologia, Helsingin yliopisto.

Juha Tuunainen (2012) Conceptualizing Transformation of Science and the University: Mode-2 Knowledge Production and Triple Helix as Examples of Diagnosis-of-an-Era Type of Thinking. In Tomaschek, Nino & Hammer, Edith (eds.) University Meets Industry: Perspectives on Knowledge and Transfer Processes in Open Universities. University of Vienna, Vienna.

Terhi Esko, Juha Tuunainen & Reijo Miettinen (2012) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: yliopistotutkimuksen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen muodot eri tieteenaloilla. Julkaisematon käsikirjoitus.

News about the project in the public press:

“Vastalahjaksi toivoa.” Tesso – Sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti, 3-4/2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *