Tekijät

Rami Ratvio, FT, on työskennellyt maantieteen yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Hän on koulutukseltaan maantieteen ja biologian aineenopettaja sekä kaupunkimaantieteen tutkija. Ratvio on toiminut lähiöihin, turvallisuuteen, arkiliikkumiseen, projektioppimiseen ja opetusmateriaalien kehittämiseen liittyvissä tutkimushankkeissa. Hän on jäsenenä Helsingin yliopiston Opettajien akatemiassa ja Ylioppilastutkintolautakunnan maantieteen jaoksessa sekä osallistuu aktiivisesti tiedekasvatustoimintaan. Email: rami.ratvio at gmail.com http://ramiratvio.fi/

Olli Siitonen, tohtorikoulutettava, tekee väitöstutkimusta historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelmassa Helsingin yliopistossa. Hän toimi opettajana Tilapioneerit -kursseilla 2017 ja 2018. Siitonen on työskennellyt aikaisemmin muun muassa Flow Festivalin ja Slush -start-up-tapahtuman rakennustuotannossa. Email: olli.siitonen at helsinki.fi

Jaakko Lehtonen, LuK, on kaupunkiaktivisti, maantieteilijä ja yrittäjä, joka on työskennellyt muun muassa Uusi kaupunki -kollektiivissa, Dodo ry:ssä sekä Hukkatila-kiinteistökehitysyrityksessä. Lehtonen on ollut asiantuntijana monissa kaupunkikehittämishankkeissa sekä YLE:n Kaupunki uusiksi -ohjelmasarjassa. Lehtonen toimi opettajana Tilapioneerit-kurssilla vuonna 2018. Hän on kaupunkiviljelyaktivisti ja työskentelee tällä hetkellä toimitusjohtajana kerrosviljelyyn erikoistuneessa Little Garden Oy:ssä. Email: jaska.lehtonen at gmail.com

Anna Hakala, LuK, toimi tuntiopettajana Tilapioneerit-kurssilla 2018 Vantaan Myyrmäessä. Helsingin yliopistossa kaupunkitutkimusta ja -suunnittelua opiskeleva maantieteilijä on kiinnostunut erityisesti erilaisista kaupunkisuunnittelun ja -aktivismin osallisuuden muodoista, kestävästä kaupungistumisesta ja rakennetun ympäristön kiertotaloudesta. Tulevaisuudessa tieteellisestä kirjoittamisesta kiinnostunut Hakala toimittaa lisäksi muun muassa Versus-lehteä. Email: anna.hakala at helsinki.fi

Daniel Rieder, kulttuurituottaja (AMK), toimi Tilapioneerit-kurssilla kurssiopettajana 2016–2018 sekä tuotannollisissa tehtävissä 2013–2014. Hän työskentelee tapahtumatuotannon, kiinteistöjen tilapäiskäytön sekä kaupunkiaktivismin ja -kulttuurin parissa. Hänen opinnäytetyönsä käsitteli kiinteistöjen tilapäiskäytön haasteita ja mahdollisuuksia Tilapioneerit-projektikurssin näkökulmasta. Email: rd at live.fi

Anni Kinnunen, HTK, osallistui Tilapioneerit-kurssille 2018 opiskelijana. Helsingin yliopistossa maisteriopintoja suorittava sosiologi on kiinnostunut erityisesti kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteille rakentuvasta kaupunkiaktivismista ja -kulttuurista. Hän jatkaa samojen teemojen parissa myös opinnäytetyössään. Email: anni.kinnunen at helsinki.fi

Frida Wikblad, HuK, osallistui opiskelijana kevään 2018 Tilapioneerit-kurssille. Hän opiskelee Helsingin yliopistossa yleistä kirjallisuustiedettä ja politiikkaa ja viestintää. Wikblad on kiinnostunut kaupunkikulttuurista, erityisesti taiteen ja vastakulttuurien yhtymäkohdista sekä niiden asemasta yhteiskunnassa. Email: frida.wikblad at helsinki.fi

Riikka Oittinen, tohtorikoulutettava, tekee väitöstutkimusta Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Väitöstutkimus käsittelee koulujen mahdollisuutta vastata eriytymisen tuottamiin haasteisiin paikallisesti. Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Paikallinen koulutuseetos -tutkimushanketta (2018-2022) . Hän on valmistunut filosofian maisteriksi ja aineenopettajaksi Helsingin yliopistosta pääaineenaan kulttuurimaantiede. Oittinen on työskennellyt projektikoordinaattorina ja opettajana Tilapioneerit -kursseilla 2015–2017 sekä tutkimus- ja opetuksenkehittämishankkeissa Helsingin yliopistossa. Email: riikka.oittinen at helsinki.fi

Aino Kuusimäki, FM, työskentelee kaavoittajana Sipoon kunnassa. Hän on valmistunut Helsingin yliopistolta 2015 pääaineenaan aluetiede ja erikoistumisalanaan suunnittelumaantiede. Kuusimäki on tutkinut moderointia ja osallisuutta osana aluesuunnitteluprojekteja Helsingissä ja Berliinissä. Aiemmin Kuusimäki on toiminut kunnan kaavoituksessa Lohjalla ja Hyvinkäällä, opettajana Helsingin yliopiston Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat -kurssilla sekä tuottajana Yhteismaa ry:ssä. Tilapäiskäyttöihin, niiden konseptikehittämiseen, tilojen etsintään sekä elävöittämisprojekteihin Kuusimäki erikoistui harjoittelussaan Coopolis GmbH:ssa Berliinissä. Email: aino.kuusimaki at sipoo.fi

Eetu Haverinen, Bachelor of Culture and Arts / Medianomi AMK, on visuaalisen kulttuurin moniosaaja. Hän työskentelee Art Directorina Kumu Communications viestintätoimistossa sekä graafisena suunnittelijana Kreatos Films videotuotantoyhtiössä. Haverinen tekee graafista suunnittelua koko kirjolla sisältäen muun muassa verkkosivuja, kuvituksia, pienempiä ja suurempia taittotöitä sekä laajoja kokonaisuuksia, kuten yritysilmeitä ja tähän liittyvää tilasuunnittelua. Sivutoimisena taideaktiivina Haverinen luo taidegrafiikkaa, videoteoksia ja taidekirjoja sekä vaikuttaa Rajataide-nimisessä järjestössä. https://vignettedaydreams.com/