100 tasa-arvotekoa: Ruohonjuuritason tasa-arvotyötä yliopistolaisille

Helsingin tutkijanaisten Hanna Vehkamäki ja Päivi Salmesvuori tekivät yhdessä Helsingin yliopiston tasa-arvotoimikunnan Timo Valtosen kanssa podcastin osana Tasa-arvoasian neuvottelukunnan ja Naisjärjestöjen keskusliiton “100 tasa-arvotekoa” -hanketta.

Linkki podcastiin:

http://www.tasaarvo100.fi/100-tasa-arvotekoa/teot/?teot_search_737=helsingin+yliopisto