Esittely

Helsingin tutkijanaiset – Helsingfors kvinnliga forskare r.y.

Helsingin tutkijanaisten tarkoituksena on parantaa tutkijanaisten asemaa.

YHDISTYS PYRKII

1) herättämään julkista keskustelua tieteen tasa-arvo-ongelmista
2) parantamaan tutkijanaisten asemaa tiedeyhteisössä
3) parantamaan tutkijanaisten sosiaalis-taloudellista asemaa
4) edistämään tutkijanaisten keskinäistä yhteistyötä
5) edistämään yliopistollista ja tutkimuksen tasa-arvoa
6) edistämään erityisesti tutkijanaisten vahvuusalojen ja tutkimuksellisten painotusten näkyvyyttä ja painoarvoa tiedeyhteisössä
7) edistämään kriittistä sukupuolen tutkimusta
8) arvioimaan kriittisesti tiedepolitiikan sukupuolivaikutuksia.

Yhdistys järjestää mm. seminaareja ja erilaisia tilaisuuksia, joissa keskustellaan tutkijanaisten asioista. Myös tutkijoiden ja muiden alan toimijoiden välistä yhteistyötä pyritään kehittämään. Yhdistys ottaa kantaa ajankohtaisiin tutkimuksen tiede-elämää koskeviinkysymyksiin. Yhdistys pyrkii myös tarjoamaan tukea syrjintä- tai muissa tutkijanuraan liittyvissä ongelmatilanteissa.

JÄSENEKSI LIITTYMINEN
Jos haluat liittyä jäseneksi, lähetä seuraavat tiedot taloudenhoitaja Nina Maskulinille: nimi, oppiarvo, ammattinimekkeesi, työ- tai opiskelupaikkasi, postiosoite, sähköpostiosoite ja syntymävuosi. Osoite: nina.maskulin@helsinki.fi

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä tutkijanuran kaikissa vaiheissa eli niin jatko-opiskelijat kuin professoritkin ovat tervetulleita.
Jäsenmaksu on 15 euroa palkkaa nauttivilta ja 5 euroa opiskelijoilta, työttömiltä, äitiyslomalaisilta, vanhempainvapaalla olevilta ja eläkeläisiltä.

https://blogs.helsinki.fi/tutkijanaiset/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *