Tutkimuksen ABC

Tutkimuksen ABC on Helsingin yliopiston geriatrian, terveydenhuollon, työterveyshuollon ja yleislääketieteen oppialojen yhdessä toteuttama koulutuskokonaisuus, jonka avulla haluamme herättää kiinnostusta ja madaltaa kynnystä tutkimuksen tekemiseen. Jokainen moduuli on kolmen oppitunnin pituinen (klo 13–16) ja järjestetään kerran vuodessa. Koulutuksen jokaiselle moduulille haetaan erikoislääkärikoulutuksen teoriakoulutustunteja erikoisaloille geriatria, terveydenhuolto, työterveyshuolto, yleislääketiede.
Lisätietoa koulutuskokonaisuudesta.


Moduuli 1.

Ensimmäinen moduuli Tutkimusideasta toteutukseen järjestetään 12.9.2023 klo 13–16.
Ohjelma.
Osallistujamäärän arvioimiseksi toivomme ennakkoilmoittautumista. Ilmoittautuminen koulutukseen tästä.