Tutkimussälää

Tämä on blogi Valtiotieteellisen tiedekunnan TVT jatko 2 -kurssin projektityöstä ja sen etenemisestä.

Täällä esittelemme myös eri työväiheiden tuotoksia tutkimukseen ja analysiin liittyen.

 

Näyttökuva 2015-4-2 kello 14.45.00

 Rahaongelmien vaikutus opintojen kulkuun

 

Näyttökuva 2015-4-6 kello 11.19.39

 Vaikeuksia saada rahat riittämään

 

Näyttökuva 2015-4-6 kello 13.37.05

Sukupuolen vaikutus opiskelijan rahatilanteeseen

Näyttökuva 2015-4-6 kello 11.20.30

 Sukupuolen vaikutus opintojen etenemiseen

2 thoughts on “Tutkimussälää

  1. Eli nämä tutkimustulokset on kerätty Aila- arkistojen, Opiskelijatutkimus 2014- aineistoista. Aluksi määriteltiin ryhmässä muuttujat joita olisi mielenkiintoista lähteä tutkimaan, ja päädyttiin pohtimaan opintojen etenemiseen vaikuttavia tekijöitä. Ryhmätyön edetessä muuttujiksi määrittyivät; sukupuoli, opintojen eteneminen ja varallisuus. SPSS- ohjelman avulla teimme tilastollista analyysia näistä muuttujista, ja tulokset ovat osittain nähtävissä tässä blogissa. Olemme myös analyysoineet näitä tutkimustuloksia, ja tulokset ovat myöhemmin luettavissa tutkimusraporttimme sivuilta.

    Ryhmätyötä tehdessämme olemme painottaneet eri osa-alueita tasaisesti. Osa porukasta on perehtynyt enemmän ko. tilastoihin, osa puolestaan lähinnä Zotero- ohjelmaan ja muihin lähteisiin. Lisäksi ns. meta-osiota on pidetty jatkuvasti yllä mm. tämän blogin ja viikkoraporttien muodossa. Tehtävät ovat jakautuneet tasaisesti ja kaikki ovat päässeet tekemään haasteellisia töitä!

  2. Lähdimme valitsemaan aineistostamme kiinnostavia muuttujia, joita valiutui 3 kappaletta. Sukupuoli, opintomenestys ja rahatilanne olivat seikat, jotka valitsimme tutkittaviksi muuttujiksi. Loimme ristiintaulukointia opintomenestyksen ja rahojen riittämisen suhteen. Lisäksi taulukoissa on analysoitu sukupuolen vaikutusta sekä opintomenestykseen että rahojen riittämiseen. Näistä saimme mielekkäät taulukot vertailua ja analysointia varten. Analysoimme taulukoita tutkimusraportissamme tarkemmin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *