All posts by Deleted User

About Deleted User

Special user account.

Viikot 6 & 7

Viikon 6 työskentelimme itsenäisesti kommentoiden muiden alustavia versioita lopputöistään.
Viikolla 7 tapasimme torstaina 23.4., jotta voisimme keskustella kommenteista, joita olimme saaneet oman työmme alustavaan versioon. Sovimme tällä, todennäköisesti viimeisellä tapaamisella, mitä kukakin työhön muokkaa. Viikonlopun aikana työskentelimme tiivistahtisesti itsenäisesti, jotta saimme lopputyön valmiiksi maanantaihin mennessä.
Tutkimusblogimme oli vähän jäänyt unholaan, joten jouduimme jälkeenpäin päivittämään kunkin viikon työskentelystä. Mutta tulipahan sekin tehtyä!
Kurssi on lopuillaan, joten tämä tulee todennäköisesti olemaan viimeinen merkintä tässä blogissa.

Viikko 5

Tapasimme torstaina 9.4. ja sovimme lopullisen työnjaon viikonlopulle, jotta alustava versio saadaan kasaan ennen maanantain määräaikaa. Zoteroon oli löytynyt todella hyviä artikkeleja, joita käyttää työssämme. Aineiston tilastollinen analyysi oli vielä hieman kesken, emmekä olleet varmoja, kerkeääkö se mukaan ensimmäiseen versioon, mutta emme ottaneet siitä liikaa stressiä. Työ saatiin ihan hyvälle mallille maanantaiksi.

Viikko 4

Viikolla 4 tapaaminen onnistui tiistaina 31.3. ja päätettiin käyttää aineistona Eduskuntavaalitutkimusta 2011. Tutkimuskysymys alkoi myös muotoutua, ja sovimme että aloitetaan tieteellisten artikkeleiden etsintä ja kokoaminen Zoteroon. Tutustuimme tällä viikolla myös Atlas.ti:hin, mutta totesimme pärjäävämme Zoteron avulla, joten emme käyttäisi Atlas.ti:tä.

Viikko 3

Tämän viikon tapaaminen, joka oli sovittu tiistaille 24.3., peruuntui sairastumisten ja yllättävien menojen takia, mutta viestittely jatkui aktiivisesti Facebookissa ja Yammerissa, jonne perustettiin ryhmä edellisellä viikolla. Tutkimuksen aihe selkiintyi ja aineistoon alettiin tutustua tarkemmin. Tutkimuspäiväkirjablogi saatiin perustettua tällä viikolla, sekä ryhmä Zoteroon. Tutustuimme myös SPSS:n käyttöön ja teimme joitakin muistiinpanoja OneNoteen.

Viikko 2

Viikolla 2 tapasimme ensimmäisen kerran Gaudeamuksen kahvilassa. Samalla selvisi lopullisesti, ettei ryhmän viides jäsen ole mukana eikä ole ottanut muihin yhteyttä. Ryhmään kuuluvat Anna, Hanna, Pekko ja Hannu.
Tapaamisella kävimme läpi kunkin osaamisalueita ja mietittiin alustavasti aihetta ja suunniteltiin jatkoa. Sovimme, että tutkimme Aila-tietoarkiston aineistoja.
Samalla viikolla perustettiin oma Facebook-ryhmä. Kaikki ovat Facebookissa ja sen katsottiin olevan nopein tapa kommunikoida. Sovittiin myös Yammer- ja Zotero-ryhmien perustamisesta sekä sovittiin blogin perustamisesta.

Viikko 1

Aloitusviikolla saatiin tietää oman ryhmämme nro 14 henkilöt. Esittelimme itsemme Moodlessa. Ryhmämme viidestä jäsenestä neljä on aktiivista ja mukana työskentelemässä, viidennestä jäsenestä ei ole kuulunut mitään. Sovimme että tutustumme kurssin aineistoon ensin Moodlessa, ja sovimme ensimmäisen tapaamisen Gaudeamus-kahvilaan tiistaille 17.3.2015.