Viikkoraportti 6

Viikkoraportti 6

Kurssin kuudennella viikolla saimme muiden ryhmien kommentit omasta työstämme nähtäviksi. Muut ryhmät olivat tehneet aiheellisia ja teräviä huomioita, joiden pohjalta parantelemme loppuraporttiamme palautuskuntoon.

Kuudennella viikolla emme tapaa livenä vaan hoidamme ryhmätyötämme etänä. Työnjaon olemme sopineet Facebook-ryhmässämme. Jokainen parantelee omia osuuksiaan raportissa ja siihen tullaan lisäämään vielä johdantokappale.

Viikkoraportti 5

Viikko 5.

Viime viikolla saimme kommentoitavaksi muiden ryhmien ryhmätöiden “koevedokset” ja myös meidän työtämme arvioitiin. Muiden töiden arviointi oli kehittävää, koska näin saimme hieman uusia näkökulmia ja havainnoimme miten muut ryhmät ovat ryhmätöissään aiheita käsitelleet.

Viikkoraportti 4

Viikkoraportti viikosta 4

viikon 4 viikkoraportti. viikolla 4 ryhmä 07 piti viikkotapaamisensa perjantain 20.11.15 klo 12 järjestetyssä tvt-jatkokurssin työpajassa. työpajassa työskentelimme yhdessä projetkiemme parissa. wilhelmiina perusti blogin https://blogs.helsinki.fi/tvtjatko07/ ja keräsi muistiinpanoja muilta ryhmäläisiltä viikkoraporttia varten. ensimmäiset postaukset ovat jo0 luettavissa. Maija ja Ronja perehtyivät tilastoharjoituksiin ja SPSS:ään uudelleenluokitellen muuttujia. he myös tekivät tunnislukujen avulla kaksiulottuvuuksisia analyysejä. Elsa perehtyi opiskelijabarometriin ja one noten avulla teki projektisuunnitelmaa. elsa tutustui myös Atlakseen. Liisa tarkensi ja työsti työpajassa tutkimuskysymystä ja samalla myös loppuraporttia. ryhmätyö etenee aikataulussa.

Viikkoraportti

Tapaamme kerran viikossa ja jaamme työtehtävät jokaisella kerralla yhdessä. Viime kerralla pohdimme ryhmätyöskentelyn uhkia ja mahdollisuuksia ja tutustuimme ryhmätyöhömme jossa tutkimme syitä opiskelujen viivästymiseen. tapaamisessa jaoimme ryhmätyöhön liittyvät osa-alueet. Liisa tutkii päätetyn aiheen pohjalta kirjallisuushakuja ja muokkaa tekstiä google driveen koostaen loppuraporttia. Elsa tutkii Atlasta ja google driveä ja One notea. Ronja ja Maija harjoittelevat ja työstävät tilasto-osuutta. Wilhelmiina tekee kirjallisuushakuja ja kirjoittaa loppuraporttia sekä viikkoraportteja. Tutustuimme myös Ryhmätyöalustoihin joita ovat Yammer, Google drive ja Facebook joita tulemme käyttämään ryhmätyössämme.

Ongelmia ja onnistumisia :

 

Onnistumisia: ryhmätyö toimii hyvässä hengessä ja olemme onnistuneet sopimaan livetapaamisia.