HBL: Bygg dina åsikter på fakta

”Temat för Helsingfors universitets och HBL:s debattkvällar Uni:Nu kunde inte ha varit mer aktuellt. Syftet är att hjälpa forskarna att belysa fakta som underlag för invandringsdebatten.

Varför behöver vi inte acceptera hatretorik fast vi värnar om yttrandefriheten? Och hur ska vi skilja på myter och sanningar inom migration och mångfald?

Det är universitetets tredje uppgift att tillföra kunskap i samhället. Våra forskare kan bidra med vetenskapliga inlägg i en debatt som ofta färgas av tyckande och känslor.

Har du synpunkter på de frågorna kan du med fördel delta i två debattkvällar inom ramen för Uni:Nu i slutet av månaden. Uni:Nu är Helsingfors universitets och Hufvudstadsbladets gemensamma satsning för att popularisera vetenskap på svenska, och för att bidra till att forskningsrönen – fakta – får synlighet i och kan utgöra en grund för den allmänna debatten.”

Läs mer i Hbl, kommentera #uninu15.