Pasi Saukkonen: ”Vad är fel med begreppet mångkulturalism?”

Direktör för kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupore Pasi Saukkonen talar på Uni:Nu den 29 september. Saukkonen diskuterar myterna om den finländska mångkulturalismen och ifrågasätter våra uppfattningar om själva begreppet mångkulturalism:

”Vad är fel med begreppet mångkulturalism? Speciellt det faktum att detta begrepp kan betyda helt olika saker. Etnisk och kulturell mångfald är ett demografiskt faktum som inte kan bestridas. I politiken kan man ta olika ställningar för och emot mångfald. Mångkulturalism kan också betyda att mångfalden inte bara godkänns men även stöds både symboliskt och med offentliga medel. Det kan överraska många att Finland är ett mångkulturellt land i termens senare mening. Samtidigt är mångkulturalismen i vårt land ganska svag, det handlar ofta mera om ’lip service’ än om verkligt stöd för minoriteternas och invandrarnas kulturella rättigheter.

Jag är statsvetare som länge har forskat i mångkulturalismens olika ansikten. I mitt inlägg den 29.9 ska jag prata mera om mångkulturalismens begreppsliga minfält och den finländska mångkulturalismens paradoxer.”