Susanna Ginman: ”Vi måste se till att debatten och samhället inte polariseras”

Journalisten Susanna Ginman modererar nästa veckas debattkväll som ordnas den 29 september kl. 18 på Minervatorget. Då diskuteras bland annat begreppet mångkulturalism och integration. Enligt Ginman är det viktigt att inse att nästan inga frågor är svartvita och vi måste se till att debatten och samhället inte polariseras:

”Migration, mångfald och mångkulturalism är brännheta frågor just nu och det är viktigt att också rannsaka sig själv och sina egna uppfattningar. Nästan inga frågor är svartvita och det finns en risk att debatten och samhället polariseras om vi inte kan se nyanserna. Jag hoppas att debatten 29.9. hjälper oss att göra det.

Jag är chef för den gemensamma ledarredaktionen för HBL, Västra Nyland och Östnyland. Varje dag funderar vi på vad vi ska skriva ledare om och vilken opinion, åsikt, vi ska företräda. I höst har vi skrivit väldigt mycket om den så kallade flyktingkrisen och där är vår ståndpunkt klar. Finland måste bära sin del av ansvaret för den humanitära kris som kriget i Syrien och oroligheterna i hela Mellanöstern har lett till. Det är mycket viktigt att de flyktingar som får asyl eller uppehållstillstånd i Finland integreras ordentligt och det kräver säkert ett nytt sätt att tänka och göra.”