Presenting “Energy Humanities: Resources, methods, aims” at the KTS conference, Turku

On my way to Turku to participate in the yearly conference of the Finnish Literary Research Society. I’ll give a presentation on the resources, methods, and aims of the Energy Humanities. My presentation is based on the preliminary results of a thematically focused literature research review (articles published between 2010 and 2022), and draws also on the work carried out in the course “Energy and literature: An Introduction to the Energy Humanities”, taught this spring at Tampere University.

Also in Turku today and tomorrow is the yearly Urban Studies conference, where I’ll present tomorrow. Looking forward to meeting many colleagues and friends from literary studies and urban studies in person!

Abstract of my presentation (in Finnish) below:

Humanistinen energiatutkimus: aineistot, menetelmät, tavoitteet

Lieven Ameel

Menneillään oleva maailmanlaajuinen energiamurros kohti vähähiilisyyttä vaatii paitsi teknologisia innovaatioita ja uudenlaisen energiatuotanto- ja siirtoinfrastruktuurin kehittämistä, myös uudenlaisten yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muotojen luomista. Humanistiset tieteet ovat tässä mielessä energiamurroksessa avainasemassa (ks. Lummaa & Ameel).

Miltä näyttää humanistinen energiatutkimus tutkimuskirjallisuuden valossa? Mitkä ovat sen keskeiset tavoitteet ja minkälaisia aineistoja tai tutkimusmenetelmiä se hyödyntää? Tämä esitelmä esittelee humanistisen energiatutkimuskentän päälinjoja, keskeisiä tutkimuskysymyksiä, aineistoja ja tutkimusmetodeja. Esitelmä pohjautuu laadulliseen kirjallisuuskatsaukseen, jonka aineisto koostuu vuosina 2010-2022 julkaistuista tutkimusartikkeleista, joissa mainitaan avainsanoja ”energy humanities”, ”petrocultures”, tai ”petrofiction”. Taustalla on keväällä 2023 Tampereen yliopistossa pidetty kurssi ”Energy and Literature: An Introduction to the Energy Humanities”, jossa opiskelijat toteuttivat pienimuotoisia kirjallisuuskatsauksia annetun aineiston pohjalta.

Lähde:

Karoliina Lummaa & Lieven Ameel: “Petrokulttuuria purkamassa – Imre Szemanin haastattelu.” niin & näin 20/1, 2020, 7.

Image source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil_Rig_-_panoramio_(1).jpg

One thought on “Presenting “Energy Humanities: Resources, methods, aims” at the KTS conference, Turku

  1. Pingback: “Narrative approaches for twenty-first century urban planning and theory” – presentation at the Finnish Urban Studies Conference, 5 May | Urban Narratives

Leave a Reply