Etusivu

Helsingin yliopiston ja Ulkoasianministeriön yhteinen Uskonnot maailmanpolitiikan näyttämöillä -hanke tuottaa syksyllä 2017 julkaistavan suomenkielisen tietokirjan uskonnon ja politiikan ajankohtaisista risteymistä eri puolilla maailmaa. Kirjassa alan asiantuntijat analysoivat muun muassa uskonnon ja ulkopolitiikan yhteyksiä Yhdysvaltojen ja Venäjän poliittisilla kentillä, uskonnon roolia YK:n toiminnassa, uskonnollisen nationalismin merkitystä Aasiassa sekä nykyajan uskonnollista ekstremismiä.

Hankkeen johtajana toimii dos. Heikki Pesonen (HY Teologinen tiedekunta, uskontotieteen oppiaine). Kirjan toimituskunnan muita jäseniä ovat prof. Tuula Sakaranaho (HY Teologinen tiedekunta, uskontotieteen oppiaine) sekä lähetysneuvos Sini Paukkunen (Ulkoministeriö).

Uskonnot maailmanpolitiikan näyttämöillä -hanke järjestää myös keskustelutilaisuuksia uskonnon ja politiikan kytköksiin liittyvistä teemoista, kuten uskonnosta ja ihmisoikeuksista, median uskontokuvista sekä uskonnosta, konflikteista ja rauhanvälityksestä. Tuleviin tilaisuuksiin voit tutustua sivuston Ajankohtaista-osiossa.