Uskonto ja identiteettipolitiikka

Uskonto ja identiteettipolitiikka -symposiumissa tarkastellaan erilaisia tapoja, joilla suomalaista identiteettiä on rakennettu niin itsenäisyyden alun modernin yhtenäiskulttuurin aikana kuin nykyisessä jälkimodernissa moninaiskulttuurissa. Jälkimodernissa ajassa yhtenäisen kansallisen kertomuksen haastajaksi nousevat monimuotoiset ryhmäidentiteetit, jotka tavoittelevat itselleen tilaa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Esimerkkeinä tunnustusta hakevista ryhmäidentiteeteistä ovat eri tyyppiset vähemmistöidentiteetit. Identiteettipolitiikan ajatuksen kautta symposiumissa tarkastellaan eri tyyppisten identiteettien (esim. kansallinen identiteetti, uskonnollinen identiteetti, sukupuoli-identiteetti, aktivismi-identiteetti) rakentumista ja niiden kohtaamista yhteiskunnallisessa keskustelussa ja käytännöissä. Erityisenä painopistealueena on uskonnon merkitys identiteettien vuorovaikutukselle sekä identiteettipolitiikka Suomen evankelisluterilaisen kirkon kontekstissa. Käsiteltävinä teemoina ovat muun muassa identiteettien ja katsomusten kohtaaminen, uudet uskonnolliset identiteetit, kirkko ja ihmisoikeudet, ja uskontoon ja kasvatukseen liittyvät kysymykset.

Symposium on maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Samalla se on osa teologisen tiedekunnan antamaa täydennyskoulutusta. Symposiumissa pidetyt esitelmät julkaistaan seuraavana vuonna Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirjana.

One thought on “Uskonto ja identiteettipolitiikka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *