Ajankohtaista

Työpajasarja: Palautteen antaminen ja arviointi opiskelijan oppimisen tukena

Opetuksesta vastaava varadekaani, pedalehtorit ja Digitaaliset arviointimenetelmät -projektilaiset järjestävät opetushenkilökunnalle marraskuussa kahden työpajan sarjan siitä, miten palautteella ja arvioinnilla voidaan tukea opiskelijoiden oppimista kurssien aikana. Työpajat ovat tarkoitettu kaikille valtiotieteellisen tiedekunnan opettajille ja palautteen pedagogiikasta sekä hyvistä palaute- ja arviointikäytänteistä kiinnostuneille.

Työpaja 1

Aika: Keskiviikko 2.11.2022 klo 14.15 – 16.00

Paikka: Porthania, P673

Teema: Monipuoliset palautteen antamisen käytänteet opetustyössä

Työpaja 2

Aika: Keskiviikko 23.11.2022 klo 14.15 – 16.00

Paikka: Siltavuorenpenger 1A, Psychologicum, sali K170

Teema: Konkreettisia työvälineitä palautteen antamiseen ja arviointiin kurssin aikana