Näytteilleasettajat

1. KERROS, ALA-AULA
Kannustin
Think Company

3. KERROS, AULA
A-klinikkasäätiö
Aalto-yliopisto
Accenture
Avanto
Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry
Ernst & Young

4. KERROS, AULA
Espoon kaupunki
Etnografinen tutkimustoimisto Kenno
Eurooppalainen Suomi Ry
Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO
KELA – Kansaneläkelaitos

4. KERROS, SALI 404
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo
M-Brain
McKinsey & Company
Miltton
Nordea
Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto
Opetushallitus
Palkansaajien tutkimuslaitos

5. KERROS, SALI 505
PricewaterhouseCoopers
Puolustusvoimat
RAY
Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE
Suomen Punainen Risti
TeliaSonera
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Ulkoasiainministeriö
Ulkopoliittinen Instituutti
Väestöliitto
Vantaa Nicehearts