Tutkimuspäiväkirja, luku 2

Viikko on mennyt taas vauhdilla. Viime viikolla tapasimme ryhmän kanssa ja jouduimme kirjoittamaan pikaisesti ensimmäisen luonnoksen lopputyöstä. Luonnos oli vielä todella keskeneräinen, mutta saimme pohjan lopputyölle kuitenkin tehtyä. Pieni lipsahduskin kävi työn palauttamisen yhteydessä, sillä havaitsimme vasta jälkikäteen että palautimme moodleen vahingossa väärän version lopputyöstä, josta puuttui johdanto, aineisto sekä kirjallisuusteksti. Virheitä sattuu, ja näistä opitaan. Onneksi olemme kuitenkin saaneet moodleen paljon kommentteja luonnoksesta, niistä kiitos kommentoijille. Lisäksi olemme itse yksilötyönä kommentoineet muiden töitä, joka on ollut opettavaista. On mielenkiintoista nähdä muiden luonnoksia lopputyöstä, ja ottaa näistä oppia. Sen lisäksi on hyvää harjoitusta antaa sekä vastaanottaa palautetta.

Kirjallisuusosiomme on vielä sen verran kesken, että päätimme jakaa valitun kirjallisuuden lukemisen ryhmämme jäsenten kesken. Kirjallisuus on jo viety valmiiksi zoteroon. Jokaiselle meistä tuli pari tieteellistä artikkelia, jotka liittyvät aiheeseemme. Artikkelit käsittelevät muun muassa maahanmuuttoa, suomalaisten asenteita ulkomaalaisia kohtaan, maahanmuuttajanuorten kokemaa syrjintää, suomalaisten viranomaisten asenteita maahanmuuttajia kohtaan sekä rasismin toimintaa ja sen seurauksia. Kirjoitamme näistä artikkeleista tiivistelmät, joita analysoimme yhdessä ensi viikolla. Siten pääsemme paremmin käsiksi tutkimuskysymykseen ja kokonaisvaltaiseen aiheen hahmottamiseen. Atlas.ti saattaa jäädä nyt opettelematta, ajanpuutteen vuoksi. Tämä selviää tarkemmin ensi viikolla.

Olemme pohtineet myös työn määrää suhteessa kurssin opintopisteisiin. Kurssi sisältää paljon hyviä ohjelmia, jotka helpottavat jatkossa opiskelua sekä töiden tekemistä, mutta aika ei tunnu riittävän kaiken oppimiseen. Pyrimme kuitenkin opettamaan toinen toisillemme, jotta saamme kurssista mahdollisimman paljon irti.

Tähän mennessä olemme jo oppineet SPSS:n käyttöä, Zoteroa, WordPress blogialustaa, FSD tietoarkistoa, wordin kommentointi mahdollisuutta, sisällysluettelon tekemistä, akateemisten artikkelien lukemista, tiivistämistä, ryhmätyötätaitoja ja paljon muuta. Kuten aikaisemmin mainitsin, opettelemme vielä Atlas.ti käyttöä, mikäli ehdimme. Siitä olisi varmasti hyötyä aineiston koodaamiseen ja analysointiin.

Ensi viikolla, eli kurssin viimeisellä viikolla, pääsemme pohtimaan ja analysoimaan aihetta syvemmin. Siitä lisää ensi kerralla.

Saara

2 thoughts on “Tutkimuspäiväkirja, luku 2

 1. Ryhmätyö on edennyt hyvään vaiheeseen ja jokainen on hoitanut oman osuutensa sovituista töistä. Artikkelien lukemisen ja tiivistämisen jälkeen, tuli kyllä todettua, että harmi ettei ollut aikaa opetella Atlasta. Siitä olisi varmasti ollut suuri hyöty aineiston jäsentämisessä.

  Kirjoitin itse eilen koosteen kirjallisesta analyysista ja oli hieman epäselvää, miten laajaa tai tarkkaa analyysia tuon osion kuuluisi sisältää. Päädyin siihen, että esittelin artikkelien pääpointit, teoriat sekä tutkimusten tulokset, sekä tein lopuksi lyhyen yhteenvedon niistä artikkelien teemoista, jotka ovat oleellisia työmme aiheen kannalta.

  Enää yksi osio tekemättä ja sitten hiotaan työn ulkoasu yhtenäiseksi, oikoluetaan ja palautetaan.

  Jännittävää nähdä, millaista arviota saamme muilta opiskelijoilta. Hauskaa päästä myös lukemaan muiden töitä!

  Kurssin jälkeen aion kyllä tutustua Atlakseen sekä tehdä kymmensormiharjoitteita.

 2. Erittäin paljon kunniaa ja kiitoksia kaikille teille ryhmätyön raskaimmat osuudet tehneille!

  Oma kontribuutioni koostui esim. Zoteroon yms. pintapuolisesta tutustumisesta, mutta tässäkin muut ryhmän jäsenet olivat selkeästi edellä. Wordin kanssa osasin auttaa jonkin verran, juuri sisällysluettelon jne. muokkailussa.

  Kirjallisuusosuutta varten luin kaksi artikkelia suomalaisten maahanmuuttoasenteista ja tein ko. artikkeleista tiivistelmät tutkimustamme varten. Varsinaiseen lopputyöhön kirjoitin johdanto-osuuden, jota sitäkin tosin muut pääsivät muokkaamaan tarkemmaksi siinä vaiheessa, kun muu tutkimus oli valmis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *