Ajatuksia työn tekemisestä

Tätä kirjoittaessa valmis työ odottaa jättämistään. Kuluneiden viikkojen aikana olemme saaneet kattavan näkemyksen kurssilla käytetyistä ohjelmista ja työtavoista. Yhteydenpito on onnistunut Yammerin, sähköpostin, jaettujen dokumenttien ja henkilökohtaisten tapaamisten avulla. Kurssin aikana jo pelkästään näihin tutustuminen on tuntunut hyödylliseltä – puhumattakaan vaikkapa SPSS-ohjelmiston käytöstä.

Luonnollisesti suurin innostus ajoittuu aikaan ennen työn jättämistä kommentointia varten. Tavoitteemme oli, että työ olisi tuohon mennessä mahdollisimman valmis – tämän taustalla olivat muun muassa muihin opintoihin liittyvät aikataululliset tekijät. Pääsimmekin tavoitteeseen melko hyvin ja kommenteissa ei tullut mitään järisyttävää esille.

 

Viikon 3 saavutuksia

Viikolla 3 työskentelymme on edennyt pääsääntöisesti tilastoryhmän vastuulla. Työn kannalta olennaiseksi olemme katsoneet aineiston tilastollisen hyödyntämisen mahdollisuuksiin tutustumisen. Kuten edellisessä postauksessa mainittua, alustavasti aiheemme oli – ja on – tarkoitus liittyä kaupunki-sukupuoli-pelko / turvallisuus -tematiikkaan.

Perjantain työpajassa selvisi, että ennakkoon ajateltu tutkimusasetelmamme oli kenties hieman liian kunnianhimoinen / työläs tämän kurssin puitteisiin. Tällä hetkellä olemme valitsemassa aineistosta yhden turvattomuutta kuvaavan muuttujan, jonka pohjalta kuvaamme kaupungissa koettua turvallisuuden tunnetta eri näkökulmista tarkastelutuina. Tällaisia näkökulmia tässä vaiheessa tulevat olemaan esimerkiksi asuinpaikkaan, koulutustasoon ja työmarkkina-asemaan liittyvät tekijät.

Viikko 2 lopuillaan…

Toisen viikon jälkeen tehtävämme on varsin hyvässä vaiheessa. Ensimmäinen viikko meni alkuvalmistelujen tekemisessä, mutta viikolla 2 työ on päässyt kunnolla käyntiin. Olemme tavanneet henkilökohtaisesti – tilastoryhmä jo useaankin kertaan – ja käyneet vilkasta keskustelua pääasiassa Yammerissa.

Tähän mennessä olemme käyttäneet ohjelmistoista tai alustoista Yammeria, verkossa jaettuja Word- ja Onenote-dokumentteja, SPSS:ää, Zoteroa ja tietysti tätä blogialustaa.

Aineistoksi olemme löytäneet Ailan kautta Poliisin tekemän turvallisuustutkimuksen vuodelta 2009 (https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2502?study_language=fi). Alustava aiheemme on jotain sen suuntaista, kuin “Pelkojen sukupuolittuneisuus suomalaisissa kaupungeissa ja sen merkitys kaupunkitilan muodostumiseen/käyttöön tai yleisesti sosiaaliseen ulossulkemiseen?” Mikä parasta, ryhmämme on myös aloittanut SPSS:n avulla aineiston analysoimisen.