Viikko 14

Harjoitustyömme käsittelee helsingin alueen asukkaiden kokemaa turvallisuutta. Käytämme tilastollisen analyysin pohjana Helsingin turvallisuuskyselyä vuodelta 2009  ja mannersuomen turvallisuustutkimusta vuodelta 2009.

Molemmissa aineistoissa analysoimme kyselyyn vastanneiden koettua turvallisuutta perjantai ja lauantai iltoina omalla asuinalueellaan liikkuessa ja vertaamme helsingin ja koko suomen vastauksia keskenään.

Käytämme kirjallissuuslähteinä helsingin alueen koetusta turvallisuudesta kirjoitettuja artikkeleja.

Tällä viikolla olemme tehneet sisällysluettelon zoteron kautta. Olemme koonneet zoteroon kaiken käyttämämme kirjallisuuden ja tilasto aineiston. Tilastoanalyysi on valmistunut tällä viikolla ja olemme tehneet aiheesta diagrammeja.

Atlas oli työtämme ajatellen turhan raskas ja tarpeeton näin pieneen aineistoon.

Kevätpäivä on edelleen kaunis…