Muuttujia ja muuttuvia aiheita

Ryhmätyömme valtiotieteellisen tiedekunnan tvt-jatkokurssilla on alkanut mallikkaasti. Olemme muun muassa vaihtaneet tutkimustyömme aihetta ainakin kolmesti, liikunnan terveysvaikutuksista nuorten vaikuttamiseen, ja edelleen suomalaisten suhtautumiseen ulkomaalaisiin.

Parhaillaan istumme työstämässä tilastollista aineistoa SPSS-ohjelman kanssa, koittaen valita järkeviä muuttujia tutkimustamme varten.

Homma edistyy. Pikkuhiljaa.

Uusi Blogipalvelut -sivusto