Keskivaiheen ja lopettamisen tunnelmia

Harjoitustyömme eteni mukavaan tahtiin kurssin ajan. Noudatimme melko tarkkaan Moodlesta löytynyttä aikataulua, eli vaihdoimme työtehtäviä säännöllisesti. Jokainen pääsi näin vähän tekemään jotakin. Suvi ja Sara keskittyivät keskivaiheilla etenkin tilasto-osuuteen, Sanna-Kaisa ja Katariina kirjallisuuteen ja Heidi yleiseen koordinointiin.

Zotero osoittautui hyödylliseksi työkaluksi. Löysimme jonkin verran soveliasta kirjallisuutta ja aikaisempaa tutkimusta, jota hyödynsimme työssämme. Viitteet kirjallisuuteen oli helppo löytää myöhemminkin ryhmä-Zoteron avulla. Myös Atlas.ti -ohjelmaa kokeilimme muutamassa työpajassa 1.4. ja 8.4., tosin vain pintapuolisesti mind mappien tekoon.

Kaavioiden tekeminen oli hieman haastavaa, mutta opimme paljon. Onneksi monet ryhmästämme olivat jo ennestään käyttäneet SPSS:ää, joten saimme työn aikataulussa etenemään. OneNote oli hyvä ja helppo yhteinen pohja, jolle kaikki saattoivat työstää omaa osuuttaan, vaikka emme olisikaan ehtineet kaikki kokoontumaan jokaiseen työpajaan. Palautimme alustavan työmme työpajassa 8.4. alustavaa arviointia varten.

Kesken ryhmätyön työskentelimme viikon ajan yksin, kun vuorossa oli toisten ryhmien töiden alustava vertaisarviointi. Oli kiintoisaa päästä näkemään myös muiden töitä ja tutustua lyhyesti myös muihin aiheisiin ja aineistoihin kuin omaamme. Saimme myös omalle työllemme palautetta, jota saatoimme hyödyntää viimeisen viikon viimeistelyvaiheessa.

Kokoonnuimme viimeistä kertaa työstämään loppusilauksen työllemme työpajaan 22.4. Teimme tiivistelmän, yhdistimme tahoillamme muokkaamiamme versioita ja sovimme loppupalautuksesta Moodleen.

Kokonaisuutena kurssi oli mielenkiintoinen. Saimme raapaistua montaa uutta TVT-työkalua, mutta ehkä tarkempi syventyminen uusiin asioihin olisi ollut vielä hyödyksi:)