Suomeksi lyhyesti

Venäjän kansallisen turvallisuuden kehitystrendit ja Suomen valinnat -hanke vastaa tarpeeseen luoda laaja-alainen kokonaiskuva Venäjän keskeisistä kehitystrendeistä, joilla on merkitystä Suomen oman ulko-ja puolustuspolitiikan kehittämisessä ja tulevissa ratkaisuissa.

Hankkeella on kaksi pääasiallista loppukäyttäjäryhmää. Ensimmäiseen kuuluvat Suomen hallitus, kansanedustajat ja ministeriöiden virkamiehet, etenkin puolustusministeriössä, sekä suomalainen liike-elämä ja kansalaisjärjestöt. Toiseen kuuluvat Venäjä-opetuksen ja -tutkimuksen kehittäjät suomalaisissa korkeakouluissa, sektoritutkimuslaitoksissa ja oppilaitoksissa.

Hanke sisältää Suomessa vuosina 2011-2015 tehdyn Venäjän turvallisuuspolitiikkaa koskeneen tutkimuksen meta-analyysin.

Hanke rahoitettiin valtioneuvoston tutkimus- ja selvitysmäärärahoista.

Loppuraportti: Venäjän turvallisuuspolitiikka – tutkimus Suomessa ja kehitystrendit Venäjällä (27.10.2016)