Videot opetuksessa

Videoiden käyttö opetuksessa -sivustolla keskitytään videoviestinnän ja videoiden opetuskäytön käytäntöihin, periaatteisiin ja esimerkkeihin. Opetusvideolla tarkoitamme tallennettuja tai suoratoistettuja videoita.

Opetusvideon sisältö voi olla mitä tahansa opetukseen liittyvä asia: luento, opastus, oppimisen virike, opettajan ja vertaisen palaute, opiskelijan tekemä oppimistehtävä, ryhmätehtävä, näytelmä, ym. Mielikuvitus on opetusvideoiden käytössä rajana.

Julkaisemme tällä sivustolla opetusvideoihin liittyviä videoita, podcasteja, ohjeita, juttuja, raportteja, haastatteluja, ym. Voit myös ehdottaa meille sopivia opetusvideoviestintään liittyviä aiheita.

Sivustolle kirjoittavat Helsingin yliopiston videotiimien videoviestinnän ja videoiden opetuskäytön ammattilaiset.