Projektin aloitus 7.3

Projektiryhmä kokoontui Vesistöjen pilaantuminen -teeman ympärille pohtimaan, miten aihetta lähestytään kiertotalouden näkökulmasta. Ideointi aloitettiin kokoamalla jokaiselta muutama ajatus aiheeseen ja aihetta alettiin pyöritellä kaupunkiympäristössä tapahtuvien vaikutusten ympärillä. Työkaluksi otettiin mind map, jotta hyviä ajatuksia ja ideoita ei hukattaisi ajatusten virtaan. Ideoinnin ja alustavan aiheen rajauksen pohjalta jaettiin jokaiselle aihealue, josta kukin etsii tietoa seuraavaan tapaamiseen. Projektisuunnitelma ja aihe tarkentuu haettujen tietojen perusteella. Projektissa keskitytään Vesijärveen, jonka rannalla Lahti sijaitsee. Taustatietoa haetaan lyhyesti Vesijärveen kohdistuvista kuormituslähteistä ja minkälaisilla ratkaisuilla niihin on vastattu. Toisaalta selvitetään aineiden kiertoa ja onko se häiriintynyt ja miten. Eri toimijoiden näkökulmista etsitään kiertotalouden keinoja, joilla vastata vesistön pilaantumiseen.
Kahden seuraavan kokoontumisen aikataulut sovittiin Helsinkiin 20.3 ja Lahteen 6.4. Ensimmäisessä tapaamisessa käydään aineistot läpi ja suunnitellaan projektin aikataulu tarkemmin. Blogiin kirjoitetaan kokoontumisen muistiinpanojen perusteella, missä mennään ja mitä ajatuksia on noussut esille, ollaanko suunnitelmien mukaan aikataulussa tai onko ajatukset kirkkaita. Mielenkiinnolla ja odottaville mielin katsotaan, mihin aihe rajautuu ja minkälainen projekti tästä syntyy.
Taru x 2, Ronja, Jere ja Sini