I.33

Tutkimukseni kohteena on käsikirjoitus Leeds, Royal Armouries MS. I.33. Kyseessä on 1300-luvun alussa latinaksi kirjoitettu, vanhin tunnettu miekkailuopas (Fechtbuchfight book). Koodeksi koostuu säilyneessä muodossaan 32 pergamenttilehdestä, joista kullakin on kaksi kuvaa, pääasiassa papista (sacerdos) ja hänen oppilaastaan (scolaris). Hahmot esittelevät erilaisia hyökkäys- ja puolustusliikkeitä yhden käden miekalla (gladius) ja kupurakilvellä (scutum). Kuvasarjojen (frusta) latinankieliset selitystekstit sisältävät saksankielisiä termejä sekä didaktisia runosäkeitä.