Tutkimus

  • Konrad Kyeserin Bellifortiksen tekstilaitos ja tutkimus. Postdoc-hanke.
  • Väitöstutkimukseni Study of the Language and Genre of Royal Armouries MS I.33 kohteena on käsikirjoitus Leeds, Royal Armouries MS. I.33. Kyseessä on 1300-luvun alussa latinaksi kirjoitettu, vanhin tunnettu kamppailukirja. Koodeksi koostuu säilyneessä muodossaan 32 pergamenttilehdestä, joista kullakin on kaksi kuvaa, pääasiassa papista (sacerdos) ja hänen oppilaastaan (scolaris). Hahmot esittelevät erilaisia hyökkäys- ja puolustusliikkeitä yhden käden miekalla (gladius) ja kupurakilvellä (scutum). Kuvasarjojen (frusta) latinankieliset selitystekstit sisältävät saksankielisiä termejä sekä didaktisia runosäkeitä.
  • Kansalliskirjaston vanhimman miekkailukäsikirjoituksen tutkimus. Tutkin hankkeessani Kansalliskirjaston vuoteen 1619 päivättyä käsikirjoitusta signumilla E.ö.V.36. Käsikirjoituksen otsikko on Eigentliche Beschreibung des Fechtens ihm einfachen Rappir, ja otsikkonsa mukaisesti se käsittelee miekkailua rapiirilla. Kirja on runsaasti kuvitettu ja näyttää perustuvan painettuihin esikuviin. Samalta ajalta tunnetaan muutamia sisällöllisesti vastaavia painettuja ja käsin kirjoitettuja kirjoja. Käsikirjoitus on paitsi kirjahistoriallisesti kiinnostava, myös merkittävä yhtenä varhaisimmista nykyaikaista miekkailua koskevan kirjallisuuden edustajista.