Ympäristötieteiden kandiohjelma

Opetuksen digiloikan tavoitteet

Ympäristötieteiden kandiohjelma toimii kahdella paikkakunnalla, Viikissä ja Lahdessa. Digitaalisia opetusteknologiavälineitä on hyödynnetty opetuksessa, ja tavoitteena on ylläpitää kampusten välistä tiivistä yhteistyötä sekä perinteisten että uusien digivälineiden avulla. Digiloikka-projektin aikana pyrimme madaltamaan yhä laajemman opetushenkilökunnan kynnystä käyttää digivälineitä opetuksessa kehittämällä valmiita malleja/esimerkkikursseja opintojaksojen muokkaamisen ja suunnittelun tueksi. Projektin tärkeimpänä tavoitteena on ohjauksen kehittäminen sekä opetuksessa että opinnäytetöiden ohjauksessa. Tavoitteena on saada etäopiskelijat passiivisista kuuntelijoista aktiivisiksi oppijoiksi.

Mitä aiomme tehdä?

  • Kehitämme ohjausta hyödyntämällä uusia ja jo olemassa olevia työkaluja.
  • Kehitämme pedagogisesti mielekkäitä tapoja hyödyntää videomateriaalia opetuksen tukena.
  • Teemme mallin perinteisen opintojakson muokkaamisesta digimuotoon, ja järjestämme tästä kaikille avoimen yhteisen työpajan (vetäjänä Opetusteknologiakeskus).
  • Luomme digiopetuksen toteuttamiseen kolme mallikurssia ns. näyteikkunakurssit, joita opetushenkilökunta voi soveltaa oman opetuksensa suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Ympäristötieteiden kandiohjelman nettisivut

Lisätietoja

Olli-Pekka Penttinen, digiloikkavastaava
olli-pekka.penttinen(a)helsinki.fi

Sara Enberg, digiloikkakoordinaattori
sara.enberg(a)helsinki.fi, 050 4486467