Syksyn 2018 hakukierroksen aikataulu valmistui

Näyteikkuna

Syksyllä 2018 toteutetaan Digiloikka-projektin kolmas hakukierros, jonka aikatauluista ja hakuehdoista projektin ohjausryhmä on päättänyt seuraavaa:

3.-16.9.2018 ilmoittautuminen hakuun elomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89817/lomake.html (lomake aukeaa 3.9.2018).

24.-28.9.2018 koulutusohjelmien hankkeiden haastattelutilaisuudet (päivät ja ohjeistus tarkentuvat; seuraa blogia!).

8.-12.10.2018 ohjausryhmä tekee päätöksen valittavista hankkeista.
Määrärahakausi alkaa 1.1.2019 ja päättyy 30.6.2020. Lue loppuun

Taituri saa hahmonsa

Kirjoittanut: Mikko Ojanen

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman digiloikkahankkeen lopputulemana muotoutuu Taituri-verkkoympäristö. Taiturin, eli taiteiden tutkimuksen risteysaseman, tavoitteena on yhdistää taiteiden tutkimuksen opiskelijat, opettajat, tutkijat ja suuri yleisö oppimateriaalien, tutkimusaineistojen, -julkaisujen sekä kaikenlaisten muiden rikkaiden taide- ja kulttuuriperintöaineistojen ääreen. Taituri pyrkii kaatamaan raja-aitoja myös opetuksen, tutkimuksen sekä popularisoitujen tarkastelujen väliltä ja vastaa näin mm. avoimen tieteen haasteisiin. Arjessa syntyvien ja rikastuvien oppi- ja tutkimusmateriaalien ohella Taiturissa julkaistaan Helsingin yliopistossa tehtävää taiteiden tutkimusta esitteleviä videoita ja podcasteja, jotka koostuvat henkilökunnan haastatteluista sekä opintosuuntien yhteisiä ja erityiskysymyksiä esittelevästä materiaalista. Näiden lisäksi verkkoympäristön uutiset- ja kalenteriosioon kootaan ajankohtaiset tiedotteet ja tapahtumailmoitukset – erityisesti esimerkiksi vierailuluento- ja väitöstilaisuustiedotteet.

Ympäristön ylläpitoa varten on suunnitteilla opiskelijoita taiteiden tutkimuksen arkipäivään sitouttava työharjoittelumahdollisuus. Alustavien suunnitelmien mukaan arviolta kahdesta neljään opiskelijaa lukuvuodessa voivat suorittaa työharjoittelujaksonsa Taiturin ylläpitäjinä. Heidän lisäkseen vuosittain valittavat opintosuuntien tuutorit sekä ainejärjestöjen edustajat voivat osallistua verkkoympäristön ylläpitoon. Uutis- ja ajankohtaispäivityksen ohessa opiskelijaharjoittelijat voivat tuottaa Taituriin yllä mainittuja taiteiden tutkimusta eri näkökulmista esitteleviä materiaaleja.

Aivan kaikkiin hankkeen alussa suunniteltuihin tavoitteisiin ei kuitenkaan ole vielä päästy. Taiteiden tutkimuksen julkinen näyteikkuna, eli Taituri-verkkoympäristö, on valmiina tuotantovaiheeseen. Taituriin upotettu aineistopankki sen sijaan alkaa rikastua vasta käytön myötä ja erittäin tärkeässä roolissa aineistojen julkaisussa on taiteiden tutkimuksen opettajat ja tutkijat. Työvälineet, kuten erilaiset julkaisutyökalut, joista aineistoja on helppo linkata Taituriin, ovat valmiina, mutta vasta julkaisuprosessien ja työvälineiden haltuunotto näyttää, mitä aineistoja juuri Taiturin aineistopankin kautta on mielekästä jakaa ja julkaista. Taiteiden tutkimuksessa arkipäivää ovat tekijänoikeuden alaisten aineistojen kanssa työskentely, joita ei ilman lisensointia ole mahdollista tuoda aivan niin näkyväksi ja julkiseksi kuin ideaalitapauksessa.

Niin ikään alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen portfolio-työkalun toteutus- ja käyttöönottovaihe antaa vielä odottaa itseään. Työkalun benchmarkkausprosessi, jota Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma teki tiiviissä yhteistyössä digiloikkaprojektin kanssa, on kuitenkin hyvässä vaiheessa. Työkalun eri toteutusvaihtoehtojen selvittelyn tiimoilta T-kandin Tuuli Hongisto teki tässä yhteydessä perinpohjaista työtä. Työkalun viivästymisestä huolimatta portfolio-työskentely on täydessä vauhdissa ja mm. alustariippumatonta ohjeistusta portfolioiden tekoon kehitetään työelämäkurssien yhteydessä.

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman työn tuloksena syntyvä verkkoympäristö luo pohjan myös muulle jatkokehittelylle. Vielä työnalla oleva portfoliotyökalu saadaan toivottavasti valmiiksi pian ja tämän ohella myös Taituri-alustan kehitystyötä on tarkoitus jatkaa. Jatkokehittelyn tähtäimessä on entistä avoimempi, muiden eri resurssien kanssa yhteen toimivampi ja automaattisempi alusta. Erityisesti aineistopankin näkökulmasta kehitystyötä on tarkoitus jatkaa kohti dynaamisempaa oppimisympäristöä.

Taituri julkaistaan virallisesti syyskuun puolen välin tienoilla. Siitä huolimatta, Tervetuloa jo nyt tutustumaan Taituriin – ja Helsingin yliopistossa annettavaan taiteiden tutkimuksen opetukseen – sekä tutkimukseen!

https://taituri.helsinki.fi

 

Hyvää kesää koko Taituri-työryhmän puolesta!
Mikko
Projektisuunnittelija
https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/person/miojanen

Taituri-työryhmä
Tuuli Hongisto
Anni Rossi
Alonzo Heino
Eelis Hyvärinen
Kai Lassfolk

 

Digiloikkaajat Stagella! videot julkaistu. Kiitos vuoden 2017 hankkeet!

22. toukokuuta kaikki vuonna 2017 aloittaneet digiloikkahankkeet kokoontuivat esittelemään työnsä tuloksia Digiloikkaajat Stagella! -seminaariin. Meitä oli paikalla Tiedekulmassa mukavan kokoinen joukko,  noin 110 ilmoittautunutta ja lukuisia muita Tiedekulmassa vierailleita ohikulkijoita, jotka jäivät seuraamaan ohjelmaa. Seminaaritunnelmia voi palautella mieliin esimerkiksi tutustumalla tapahtumasta tehtyihin videotallenteisiin.

Suurin osa ensimmäisistä digiloikkahankkeista on lopettelemassa projektityöskentelyään kesän aikana. Toki työ aihepiirin ympärillä jatkuu asianomaisissa koulutusohjelmissa edelleen. Projektin ohjausryhmä kiittää kierroksen 2017–2018 -hankkeita osallistumisesta projektiin ja toivottaa lämmintä kesää kaikille!

 

At home in ECGS

During the meetings of the ROUTE project (Reshaping Orientation, Unity and Team-work in ECGS Master’s Programme) we have talked a lot about the ultimate goal of our project. What do we really want to achieve?

As mentioned in our previous blog post FAQs of ECGS ROUTE and summarized in one of the post-its written in a steering group meeting, our aim is “Making students and staff feel at home in ECGS Master’s Programme”.

This is a big task indeed.

With varying backgrounds and presumably with a big mix of hopes and needs, the students and staff form a heterogeneous group of people. However, in the Steering Group of ROUTE we believe that a carefully planned process and enthusiasm go a long way. Hence, we are forming clear paths for students and teachers alike, all the way from ECGS orientation week, to planning and finalizing a master’s thesis in ECGS.

Next week we are sending our new students Welcome letters and next autumn we will have a new set of students, eager to take on sustainability challenges. This makes planning for things like the orientation week and our Personal Study Plan (PSP) processes more tangible than ever. Now we know the names of our new students – but they are yet to know us. This is something we hope to change soon!

So in case you are starting your studies in ECGS master’s programme next autumn, be sure in knowing that we are eager to meet you and trying to think how your studies will be as smooth, interesting and productive as possible. We have an improved set of digital tools to help you in your studies, as well as great staff and students waiting to welcome you on-board.

So see you in August!

MOLEn ja GMB:n opettajat kokoontuivat opetuksen kehittämispäiville, mukana myös digiloikkaa

Tiistaina 12.6.2018 kokoonnuimme pohtimaan opetusohjelmaamme myös opetuksen digiloikan näkökulmasta. Aamupäivällä esittelimme osallistujille myös digiloikan ensimmäisiä askelia ja siitä saatua opiskelijapalautetta. Iltapäivällä konkretisoimme perinteisen ja digimateriaalin suhdetta muutamalla valikoidulla kurssilla. Täältä näet mitä saimme aikaan.

Sharing ideas and inspiration

During the first few months of the ROUTE project (Reshaping Orientation, Unity and Team-work in ECGS Master’s Programme) it has been important to get to know other projects and developments that are on their way in the University of Helsinki. This has meant countless e-mails, yammer-questions and coffee sessions.

”What exactly are you working on?”, has been a question repeated multiple times during this spring. And let me tell you there are many exciting things on their way!

SISU, Grappa, Oodikone and Eportfolio are just some of the exciting new possibilities that the university is developing. In ROUTE, knowing about these developments is crucial; we aim to make the most of current developments and new ideas, to think about how our processes are best strengthened by new platforms and developments already within HY. Lue loppuun

Ohjelmoinnin opetusmateriaalin yhteisöllinen luominen

Kirjoittanut: Jani Kiviharju

Ohjelmointi on tullut osaksi perusopetusta uudessa opetussuunnitelmassa. Aihe on kuitenkin vielä monille opettajille ja opetusharjoittelijoille vieras, ja toimivista koko peruskoulun ikäluokkaa koskevista ohjelmoinnin opetusratkaisuista ja hyvistä käytänteistä vasta hankitaan ensimmäisiä kokemuksia. Kokeilimme Helsingin normaalilyseossa osana kandiohjelman digiloikkaa uusia ohjelmoinnin konkretisoinnin välineitä ja samalla uutta tapaa rakentaa yhdessä opetus- ja opiskelumateriaalia. Tavoitteena oli, että opetusharjoittelun yhteydessä ohjaavat opettajat ja opetusharjoittelijat pääsevät yhdessä tutustumaan ohjelmointia havainnollistaviin ja ohjelmoinnin opetusta monipuolistaviin välineisiin (Lego Mindstorms -robotit, Arduino- ja micro:bit-piirilevyt) ja luovat toisilleen sekä tuleville opetusharjoittelijoille opiskelu- ja opetusmateriaalia. Lue loppuun

KASVATUSTIETEELLINEN DIGILOIKKAA

Kirjoittanut: Kalle Juuti

Kasvatustieteiden kandiohjelma on osallistunut yliopiston opetuksen digiloikkahankkeeseen. Kasvatustieteiden kandiohjelma on suuri. Kaikki tiedekunnan opiskelijat ovat saman kandiohjelman opiskelijoita. Koska kandiohjelmassa on monta opintosuuntaa ja paljon kursseja sekä opettajia, digiloikkatoimenpiteet kohdistuvat laajasti hyvin monenlaiseen opetukseen. Kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoista valtaosa kouluttautuu opettajiksi kaikille koulutasoille: lastentarhanopettajaksi aineenopettajaksi, luokanopettajiksi ja erityisopettajiksi. Tiedekunnan opetuksessa digitaalisuus ja digitaaliset välineet ovat osa pedagogiikkaa, menetelmiä ja sisältö itsessään. Toiminnan lähtökohtana on, että tulevat opettajat ja muut kasvatuksen asiantuntijat saavat omakohtaisia kokemuksia digitaalisten välineiden käytöstä omassa opiskelussaan. Lue loppuun

Kandiohjelman digiloikka, teemana päihderiippuvuus

Kirjoittanut: Lotta Uusitalo-Malmivaara

Suomessa on noin 400 000 päihderiippuvaista. A-klinikkasäätiön (2009) tutkimuksen mukaan lähes joka neljäs (23 %) suomalainen on kokenut vanhempiensa käyttäneen liikaa päihteitä. Kodin päihderiippuvuus helposti johtaa lapsen turvattomuuden tunteeseen, häpeäkokemuksiin, itsetunnon laskuun, käytösongelmiin ja alisuoriutumiseen kognitiivisissa tehtävissä. Toisaalta lapsi saattaa joutua ottamaan liian varhain vastuuta hänelle kuulumattomista asioista, hänestä voi tulla ylisuorittaja ja uupuja. Päihderiippuvuuden vaikutukset ovat pitkäaikaisia ja ylisukupolvisia. Yksittäisenä tekijänä päihteet ovat ylivoimaisesti suurin riskitekijä koululaisen hyvinvoinnille. Opettajankoulutuksesta on toistaiseksi liki kokonaan puuttunut ajantasaisen tiedon antaminen kodin päihteidenkäytön yhteyksistä oppimiseen. Nyt luomamme digimateriaali antaa tähän ensiavun. Lue loppuun

COMPUTEX – DIGILOIKKAAN VISIOITA JA KÄYTÄNNÖN IDEOITA KAKSI VUOTTA EDELLÄ AIKAANSA

Kirjoittanut: Ari Myllyviita

Computex-tapahtuma 5.-9.6.2018 on yksi maailman suurimmista, ellei suurin, tietotekniikan tapahtuma. Tapahtumassa ovat esillä kaikki mahdolliset tietotekniikan innovaatiot, kokonaisuuden otsikkona on ”Building Global Technology Ecosystems”. Tapahtuman pääteemat ovat: tekoäly, 5G, lohkoketju (Blockchain), esineiden internet (IoT), innovaatiot &  startupit, pelit & virtuaalinen todellisuus (VR).

Opetuksen saralla pohditaan jo nyt tekoälyn vaikutusta, esineiden internet on vahvasti STEM-opetuksen osana (teknologia, elektroniikka, ohjelmointi ja matematiikka kohtaavat tiedeopetuksessa). Viikin normaalikoulussa on meneillään kaksi eurooppalaista hanketta UMI-Sci-Ed (ubiikki- ja mobiilioppiminen sekä esineiden internet tiedeopetuksessa) ja EL-STEM (lisätty todellisuus tiedeopetuksessa). Lähitulevaisuudessa agendalle nousevat tekoäly ja virtuaalinen todellisuus realistisina mahdollisuuksina teknologian halpenemisen ja pedagogisen soveltamisen sekä kehitystyön myötä. Teknologian kehitystyössä mukana pysyminen on pedagogisen soveltamisen osalta ensiarvoisen tärkeää.

Tapahtuma sijoittuu neljään suureen näyttelyhalliin (kuva 1). Mukana ovat kaikki merkittävät laite- ja teknologiatoimijat sekä lukuisat alihankkijat ja pienet yritykset.

Lue loppuun