Än, yy, tee… Digipedagogiikka nyt!

Kasvatustieteellisen tiedekunnan Digipedagogiikka nyt! -hanke potkaistiin käyntiin kick-off -tilaisuudessa Minervatorilla 30.1. Tilaisuus toi yhteen hankeryhmän asiantuntijat ensimmäistä kertaa. Tapaamisen alussa pysähdyimme digitalisaation perimmäisten kysymysten ja vaikutusten äärelle. Pohdimme digitalisaation näyttäytymistä omassa elämässämme ja arjessamme sekä sen mukanaan tuomia muutoksia. Muutosta tarkastelimme muun muassa muistelemalla aiemmin käyttämiämme teknologisia sovelluksia ja niihin liittyviä käyttökokemuksiamme. Muistatko sinä mitä teknologiaa käytit aamulla ensimmäiseksi kymmenen vuotta sitten?

Toimintaperiaatteena yhteiskehittäminen
Hankeryhmän opettajat ja opiskelijat valittiin mukaan avoimen haun kautta. Haun yhteydessä kysyttiin muun muassa hakijoiden tarpeita, toiveita ja osaamista digipedagogiseen kehittämiseen liittyen. Näitä tietoja hyödynnettiin myös Kick off-tapaamisessa. Yhteiskehittäminen käynnistettiin tutustumalla toisten ajatuksiin kehittämisen kohteista, toiveista ja tarpeista sekä jo olemassa olevasta osaamisesta. Esiin nostettiin muun muassa digitaalisten välineiden käytön lisääminen osana opiskelijoiden opintopolkua, tiedonalan ja monitieteisyyden luonteen mukaisen teknologian käyttö sekä digitaalisuuden huomioiva työajansuunnittelun kehittäminen.

Odotukset opetuksen digitalisoitumisesta ovat korkeat tai ainakin toiveet sen suhteen, sillä erilaisia toiveita tuli esille runsaasti. Keskusteluissa nousivat esille esimerkiksi pelillistäminen, sulautuva opetus (blended learning), VR:n (virtual reality) ja AR:n (augmented reality) käyttö, tekoälyn mahdollisuudet oppimispolkujen yksilöllistämisessä, fyysisten opetustilojen- ja ympäristöjen kehittäminen digipedagogiikan näkökulmasta remontin yhteydessä, tuen saaminen omaan kehitystyöhön sekä toiveet pedagogisen osaamisen kehittämiselle yhteistyössä muiden kanssa.

Digipedagogiikalla koetaan myös olevan potentiaalia ratkaista erilaisia tarpeita, kuten vahvistaa opiskelijoiden digitaalisia valmiuksia opetusharjoittelua ja työelämää varten sekä tuoda joustavuutta fyysisen läsnäolon vaatimuksiin. Aikataulullisten haasteiden ratkaisemisen lisäksi ymmärrystä oppimisen paikallisuudesta haastettiin voisiko yliopistossa oppiminen tapahtua myös muualla kuin yliopiston tiloissa? Myös digitalisaation mahdollisuuksien tutkiminen ja uusien käyttäjärajapintojen löytäminen tuotiin keskusteluissa vahvasti esille. Nykyinen osaaminen koettiin hyvin vaihtelevaksi ja eritasoiseksi.

Seuraa Digipedagogiikka nyt!-hanketta #digipedanyt
Digipedagogiikka nyt! -hankkeen taustalla oleva visio, yhteiskehittämisen merkityksellisyydestä kasvatustieteellisen tiedekunnan digiloikan edistämisessä, varmasti konkretisoitui kaikille tilaisuuteen osallistuneille. Digipedagogisia opetuskokeiluja ja kehitystyötä voi seurata täältä blogista ja keskusteluun voi osallistua tägäämällä (merkkaamalla sosiaalisessa mediassa hashtagin) #digipedanyt.

Hanketerveisin,
Milla Häkkinen ja Tiina Korhonen

Digital Intercultural Encounters (DICE) project launch

DICE 2

Chinese lunar New Year in Helsinki 2020 c) Tiina Airaksinen

On January 24th  Helsinki hosted a celebration for the Chinese lunar New Year. The year 2020 is the year of the rat. The celebration included everything from festive food, to plays and dancing dragons and lions.

The Chinese New Year also market the launch of the Digital Intercultural Encounters, or DICE for short. DICe is a Digital leap project 2020-2021. We represent the Master’s program in Intercultural Encounters and our project provides digital teaching for the students of the master’s program.

Kansalaostpri filled with lights c) Tiina Airaksinen

We decided to launch our project during the lunar New Year, because it coincides with a part of our project. Our project will produce an interactive educational game, which has the player delve into two Asian annual festivals. Professor Xenia Zeiler is the creative head of this part of our project. One of these festivals happens to be the Chinese lunar New Year. We decided to take advantage of the festivities in Helsinki and collect photographic material that can be used in the game.

The idea is that the student can move around in the game and interact with different parts of their surroundings. These interactions will give the student information on the festival itself, as well as the wider cultural aspects and traditions that are associated with the festival.

DICE 3

The Year of the rat c) Tiina Airaksinen

The second part of our project focusses on a MOOC course for the students of the Intercultural Encounters (ICE) Master’s Program. The theme of the course is Migration. Our aim is to design a course that has a practical work life focus and allows the students to apply the theoretical knowledge ad expertise that they learn during their studies into practice. The MOOC course is planned for the academic year 2021.

Digiloikkaajien rekrytointia ja MOOC-kurssin suunnittelua 

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman digiloikkaprojekti etenee! Olemme juuri rekrytoineet molempiin osahankkeisiimme korkeakouluharjoittelijat: tervetuloa suunnittelemaan verkkokurssia Sointu Järvinen ja kokoamaan kielenhuollon verkkotentin kysymyspankkia Sonja Vasile! Harjoittelijat aloittavat hommat kevään ja kesän aikana.  

Tsekkasimme myös tieteellisen kirjoittamisen HUM-TIKI-verkkokurssin opetusteknologiakeskuksen ABC-pajassa. Kurssi on pedagogisesta näkökulmasta hyvällä mallilla, ja seuraavana haasteena onkin kurssin tekninen toteuttaminen MOOC-alustalle. 

Digin ääreltä, 

Johanna Komppa ja Anne Mäntynen

Launch of DigiREES project

On 6th of February DigiREES project was officially launched at the Aleksanteri Institute. DigiREES is a part of Digileap initiative, and the project aims to increase digital competences and skills of teachers and researchers focusing on Russian, Eastern European and Eurasian research areas.

The launch was opened by Sari Autio-Sarasmo, Vice-director of the Institute and head of DigiREES project. In her opening words, Autio-Sarasmo said, that DigiREES is a joint initiative of the Master programme in Russian studies (MARS),  the East Central European, Balkan and Baltic Studies (ECEBB), Ukrainian Studies and Expertise in Russian and Eastern European Studies (ExpREES) educational programmes, ran by the Aleksanteri Institute. The main aim of the project is enhancing digital skills of the teachers and researchers, and for that DigiREES team organises training sessions on Moodle, MOOC, video production and other instruments of online teaching and learning during the spring semester.

After the summer the second part of the project will start – creating a MOOC “Introduction to Russian, Eurasian and Eastern European Studies” worth of 5 study credits and open for all Finnish universities and universities of applied sciences. The course will be open also to the wider community outside of Finland, and there is an incentive to make part of the course available for high school students in Finland. The course creation requires a broad competence in these online tools and platforms available for teachers. Project coordinator Elena Gorbacheva told about the training schedule and substance. The launch concluded with Question&Answer session.

The first training was organised already on the 10th of February and was devoted to the basics of Moodle. The training was led by Sami Soinio, OTE representative for the DigiREES project, and Veera Kallunki. At the session, Soinio and Kallunki went through all the most important Moodle functions and tools, showing the participants how useful Moodle can be for teachers.

The next session will deal with more advanced functions of Moodle and has already attracted high interest. The training schedule is organised the way so that all participants can attend as many training sessions as they want, and there is a possibility of remote learning through Zoom.

Elena Gorbacheva

INTRODUCING THE URBAN STUDIES AND PLANNING (USP) DIGILOIKKA PROJECT

The international Master’s Programme in Urban Studies and Planning is a joint programme of the University of Helsinki and the Aalto University aiming at solving complex urban challenges. It offers several degree options to apply for, which in the University of Helsinki include MA (Faculty of Arts), MSc (Faculty of Biological and Environmental Sciences), MSc (Faculty of Science) and M.Soc.Sc (Faculty of Social Sciences).

The Programme relies on a multidisciplinary team of professors and lecturers, with various pedagogical approaches and levels of expertise. The USP digiloikka project will enhance the development of digital solutions in teaching and at the same time will build upon international cooperation. In practice, our project is aiming at the co-creation of a pilot 5-10 ECTS course in urban studies, to be possibly implemented through the collaboration with one to three other international universities. It is of uttermost importance for us to increase the Master’s Programme visibility and international appeal. We have several possibilities on offer about how to implement the course, ranging from working on an already existing one and transferring it onto the web to creating a new one altogether, on the basis of what is missing from our multidisciplinary curriculum.

We were deeply impressed by the Digiloikka kick-off meeting for the 2020 projects, which took place on January 31. There we could see presentations from last year’s round of applications and this provided plenty of food-for-thought. Moreover, it revealed how individual disciplines understand and use digitalization in very different ways. Our project will be inspired by all these possible applications, in the context of a multidisciplinary Master’s Programme.

We are eager to work on the creation of a digital platform, to test the chances of learning about urbanization in an online environment, and to turn this into a pedagogically sound instrument to fuel non-digital and multi-sited learning activities.

We are relying on one hand on the expertise of our teaching community, which spans several disciplines across two leading universities and on the collaboration of students. Nevertheless, to accomplish the project, we also need to even out the digital expertise of lecturers via dedicated training and workshops. A key collaboration in this will be with the University of Helsinki Centre for University Teaching and Learning.

Giacomo Bottà, USP digiloikka project manager

giacomo.botta@helsinki.fi

 

Data Analysis with Python – Autumn 2019 final report

The course was organized as planned first time in period IV of Spring 2019 and second time as non-scheduled self-study version in Summer/Autumn 2019. Progress of the course has been reported in my previous blog until last Autumn. This blog will give the final results after the completion of the non-scheduled version in December.

By the time of writing the previous blog, only 18 students had graduated from the course, but there were many heading for the December project deadline. Another update is that we added a new project option on fossil data analysis to complement the previous ones on biological sequence analysis and medical regression analysis.

In the end, 75 students completed this self-study version, receiving 5 ECTS mark from the Open University. The final statistics of the course assignments are as follows: 781 students finished at least one assignment in the TMC system, 421 proceeded to part 2, 303 to part 3, 239 to part 4, 207 to part 5, and 164 to part 6. 138 students passed all parts of the TMC assignments (at least 80% done on each part) and received a certificate of having conducted the 4 ECTS massive open online part of the course. That is, nearly half of those who passed the TMC assignments also conducted the project and exam to receive the official study credits.

Feedback was gathered through the Open University questionnaire (see summary statistics in the course page / feedback section). There were plenty of constructive comments pointing places for improvement and quite a few students reported that they were very satisfied with the course content, mentioning they learned a lot.

We are having a scheduled version of the course again in Period IV, 2020. After this the plan is to have the course offered only as a non-scheduled self-study version. Hopefully, we find new resources (especially a committed teacher) to update and maintain the course material.

 

 

Videot osaksi opetusta

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma (SUKU) aloitti digiloikkansa tammikuussa 2020. Puolentoista vuoden aikana on tavoitteena kehittää ohjelman opettajien digiosaamista ja jakaa hyviä käytäntöjä. Hankerahoituksen avulla digiosaamisen kehittämiseen on opettajilla nyt aikaa, sillä ohjelman yliopistonlehtorit ja yliopisto-opettajat voivat työsuunnitelmissaan varata 40 tuntia koulutukseen osallistumiseen. Ohjelman opetustarjonta ei vähene, kun saadulla rahoituksella palkataan tuntiopettajia opettamaan joitakin kursseja.

Ohjelman opettajista suurin osa opettaa suomen kieltä, lisäksi mukana on Suomen kielen ja kulttuurin sekä suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opettajia. Yliopistonlehtoreita ja yliopisto-opettajia ohjelmassa on yhteensä 25, mutta digiloikan anti on avoinna myös ohjelman professoreille.

Hankkeen opettajille on jo kertynyt monipuolista digiosaamista. Kaikki käyttävät Moodlea, mutta sieltäkin löydettiin hankkeen tammikuisessa avaustapaamisessa ominaisuuksia, jotka eivät ole jokaiselle tuttuja. Esiin nousivat muun muassa verkkotentti, arviointityökalut ja pelillistäminen. Moodlen HP5 on käytössä eritoten kielitaito-opettajilla (esim. viro, suomi vieraana kielenä), ja nyt pohdittiin, millä tavoin sitä voisi hyödyntää muunkinlaisilla kursseilla.

Moodlen ohella Examinarium, blogin käyttö opetuksessa, aktivointityökalut (Flinga, Presemo ja muut) ja etäopetuksen mahdollisuudet tulivat keskusteluissa esiin.  Näihin kaikkiin tartutaankin hankkeen aikana, ja väylinä ovat ensisijaisesti osallistuminen opetusteknologiakeskuksen (tilaus)koulutuksiin ja saadun opin ja kokemusten jakaminen yhteisissä tapaamisissa ja Moodle-alueella.

Ensimmäiseksi koulutuksen kohteeksi nousi kuitenkin yksimielisesti videoiden käyttö opetuksessa. Joillakin opettajilla on jo jonkin verran kokemusta videoiden käytöstä, mutta likikään kaikki eivät ole videoita itse tehneet. Nyt halutaan oppia käsikirjoittamaan ja editoimaan videoita, jotka voivat olla vaikkapa kurssien tervetulovideoita tai sisältövideoita. Tärkeää on myös voida tarjota videoita suoritusmuodoiksi opiskelijoille niin, että opettajana pystyy riittävässä määrin auttamaan opiskelijaa myös teknologisissa kysymyksissä tai ainakin ohjaamaan avun lähteille. Kevään aikana onkin tavoitteena järjestää ainakin kaksi koulutusta näistä teemoista. Kaikki eivät osallistu kaikkeen, vaan aiemman osaamisen ja kiinnostuksen perusteella kukin valitsee itselle mielekkäimmän kurssin. Saatuja oppeja jaetaan sitten aina tarpeen mukaan muille.

Tästä se lähtee, SUKU-ohjelman digiloikka! Innostuneesti ja uteliaasti lähdemme liikkeelle, ja kenties seuraavaan blogikirjoitukseen voimme tuoda tervehdyksen jo videona.

Terhi Ainiala

Digitaalisten menetelmien wikin rakentaminen

Politiikan ja viestinnän koulutusohjelman digiloikkaan palkattiin meidät, Lasse ja Sofia, opetusavustajiksi auttamaan digiloikan toteutuksessa. Olemme molemmat kyseisen koulutusohjelman maisterivaiheen opiskelijoita, ja meistä oli hienoa päästä kehittämään koulutusohjelmaa ja sen opetusta eteenpäin, etenkin opiskelijoiden näkökulmasta. Etuna on, että koulutusohjelma ja sen opetus ovat meille entuudestaan tuttuja, ja että olemme eri opintosuuntien opiskelijoita. Uskomme, että opetuksen digitalisointi voi tarjota uusia mahdollisuuksia oppimiselle ja tuoda uusia näkökulmia kursseihin.

Syksyn aikana olemme rakentaneet HY-wikiin digitaalisten tutkimusmenetelmien menetelmäpankkia opetuksen tueksi. Nimeksi valittiin Toolkit for Digital Methods eli TDM ja sen kieleksi englanti, jotta se olisi mahdollisimman monen saavutettavissa. Sen lisäksi, että sitä aiotaan käyttää koulutusohjelman menetelmäkurssien opetuksessa, on ideana myös, että sitä voisi käyttää kuka tahansa kyseisistä menetelmistä kiinnostunut yhteiskuntatieteiden opiskelija.

Tavoitteena olisi, että TDM:stä tulisi aktiivisesti kehittyvä sivusto, jota kuka tahansa voi parannella ja laajentaa. Ihan täysin valmis kyseinen sivu ei vielä ole, mutta se tulee olemaan ennen kevätlukukautta siinä kunnossa, että sitä voi käyttää jo opetuksessa. Kun sivustoa on testattu ja opiskelijoilta saadun palauteen perusteella korjattu, on siitä tarkoitus tehdä kunnolla julkinen. Olimme esittelemässä TDM:ää jo Rajapinta ry:n Rajapintapäivillä marraskuussa ja saimme sieltä hyvää kannustavaa palautetta.

TDM:n rakentaminen on ollut kiinnostava ja opettavainen kokemus. Olemme oppineet itse paljon digitaalisista tutkimusmenetelmistä etsiessämme tietoa wikiä varten ja olemme saaneet muulta henkilökunnalta ja tutkijoilta hyviä vinkkejä pitkin syksyä sen eteenpäin viemiseen. Ennen syksyä digitaaliset tutkimusmenetelmät eivät olleet kummallekaan erityisen tuttuja, mutta työn mukana on opittu paljon. Tuntuu hyvältä, kun tietää, että opitusta voi olla hyötyä tulevaisuudessa esimerkiksi gradun kirjoittamisessa. Digitaalisten tutkimusmenetelmien lisäksi olemme oppineet enemmän esimerkiksi tekijänoikeuksista, tutkimusetiikasta, nettisivujen kehittelystä ja kirjallisuuden etsinnästä. Olemme päässeet kehittämään myös koordinointi- ja vuorovaikutustaitoja.

Tutkimusmenetelmäpankin lisäksi olemme aloittaneet auttamisen muiden kurssien opetuksen ja alustojen kehittämisessä, ja TDM:n jälkeen työmme painottunee enemmän tähän. Tehtävänämme on tällä hetkellä esimerkiksi ratkaista, miten eräällä kurssilla opiskelijat voisivat mahdollisimman helposti ja toimivasti tehdä etänä videohaastatteluja kansainvälisten tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi koitamme digitaalisin menetelmin löytää ratkaisuja esimerkiksi opetuskeskustelujen ja opiskelijoiden välisten osaamiserojen tasaamiseen.

Teksti: Lasse Keinonen & Sofia Tikanmäki

 

 

Creating a MOOC on Mediatized Culture in Asia

During the summer and autumn 2019 the planning and preparations began for the MOOC on the theme of mediatized culture in Asia. The MOOC is designed to be part of the ALKU degree programme and will be available in UH Moodle, and additionally some of the material will be completely open access to view for anyone interested in the theme. We estimate that the course will start to run in 2020.

The MOOC focuses on mediatized culture in Asia. Asia is currently one of the most dynamic, rapidly evolving and diverse regions in the world. On a global scale, Asia’s impact particularly on the economy, high-tech research, information technology, and the arts and entertainment industry, is growing fast. Mediatization, originally a term used in Media and Communication studies, can be defined as a metaprocess, which shapes modern societies, along with other sociocultural processes such as globalization and individualization. The concept of mediatization covers various things, including the changing media environments, an increase of different media, the changing functions of old media, and new and increasing functions of digital media (Krotz 2008). The course covers various aspects of mediatization through case studies on digital culture in different Asian nations.

Currently, we are liaising with international lecturers, experts in the field of digital culture in Asia, who will contribute towards this MOOC in the form of lectures including videos and/or open access articles. Even though the platform for the MOOC will be UH Moodle, the plan is to make this educational material open access, so that for example the international experts who contribute to this course will be able to make use of them, too.

Hanna Mannila, PhD Candidate, Digiloikka Technical Assistant

Xenia Zeiler, Associate Professor, South Asian Studies, Department of Cultures