Kohti parempaa opiskelua

Kehitimme tutkimusperustaisesti WELLS-projektissa (WELLS – Promoting students’ well-being and life-long learning in university context) interventiokurssin tukemaan opiskelijoiden hyvinvointi- ja opiskelutaitoja. Kohti parempaa opiskelua -kurssi on tarkoitettu kaikille niille opiskelijoille, jotka haluavat kehittää omaa oppimistaan työskentelyään, harjoitella erilaisia keinoja, jotka auttavat voimaan ja opiskelemaan paremmin sekä oppia tärkeitä työelämässä tarvittavia taitoja.

Kehitimme ja uudistimme kurssia viime vuonna Digiloikan rahoituksella. Uudistimme kurssin Moodle-alueen täysin, sekä loimme uudenlaisen visuaalisen ilmeen, joka palvelee myös pedagogisia tarkoituksia. Kurssialueen visuaalisuuden keskiössä esteettisyyden lisäksi on ajatus siitä, että se toimii muistia tukevana työkaluna, sillä kuvat esimerkiksi helpottavat hahmottamaan missä kohdassa kurssialuetta on nähnyt jotakin tiettyä informaatiota. Lisäksi loimme kurssille paljon uutta sisältöä tekstien, videoiden ja äänitysten muodoissa sekä kehitimme ja valitsimme uusia tehtäviä ja tehtävätyyppejä.

Kuvakaappaus kurssialueen etusivulta. Jokaiselle viikolle on etusivulla oma johdantovideo, jossa käydään lyhyesti läpi viikon teema.

H5P-lisäosan avulla on mahdollista luoda interaktiivisia HTML5-sisältöjä Moodleen. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset kyselyt ja interaktiiviset videot. Kokeilimme käyttää H5P-työkalulla luotuja vuorovaikutteisia verkkosisältöjä ja tehtäviä kurssialueella, mutta kohtasimme niiden kanssa haasteita. H5P-lisäosalla luotujen tehtävien kanssa ongelmaksi muodostui se, että opiskelijoiden vastaukset eivät tallentuneet minnekään. Jouduimme pikaisesti luomaan uudet tehtävätyypit, jotta opiskelijoiden vastaukset saatiin talteen. Luovuimme muista H5P-sisällöistä, mutta jatkoimme kuitenkin interaktiivisten videoiden käyttämistä, sillä ne todettiin hyväksi keinoksi aktivoida opiskelijoita ja niistä ei tarvinnut saada dataa talteen.

Uudistetun kurssin ensimmäinen toteutus järjestettiin vuoden 2020 toisessa periodissa ja toinen kolmannessa periodissa. Vuoden 2020 lukuvuoden kursseille ilmoittautui yhteensä 714 opiskelijaa, joista 359 oli toisessa periodissa ja 358 kolmannessa. Tällä hetkellä teemme kurssista englanninkielistä käännöstä, jotta jatkossa kurssi voi tavoittaa opiskelijoita entistä laajemmin.

Kurssilla tehdään erilaisia psykologien kehittämiä arvioita omasta hyvinvoinnista. Kurssin lopussa tehdään uusi arvio, jossa kyselyiden pistemääriä verrataan kurssin alussa saatuihin pistemääriin.

Olemme tutkineet opiskelijoiden hyvinvointia, opiskelutaitoja ja niiden tukemista kurssilla kerätyn aineiston avulla. Psykologinen joustavuus on tärkeä teema kurssilla ja tutkimuksessamme. Kurssimme avulla yliopisto on onnistunut vaikuttamaan opiskelijoiden hyvinvointiin myös korona-aikana. Kurssien aikana tehty tutkimus, osallistujamäärät ja osallistuneilta opiskelijoilta saadut palautteet ovat osoittaneet, että tämän tyyppisellä hyvinvointikurssilla voidaan vaikuttaa positiivisesti opiskelijoiden elämään ja opintojen sujuvuuteen.

Projektia johtavat pedagogiset yliopistonlehtorit Henna Asikainen sekä Nina Katajavuori.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *