Opetuksen toteutuksen digiloikka 2017-2020

Helsingin yliopiston hallitus on päättänyt osana yliopiston vuoden 2017 toimeenpanosuunnitelmaa käynnistää opetuksen toteutuksen digiloikka -projektin. Projekti tukee pedagogisesti mielekästä digitalisaation hyödyntämistä uusien koulutusohjelmien opetuksessa ja oppimisessa ja se toteutetaan kauden 2017-2021 aikana.

Projektin ohjausryhmä 2020-2021

 • rehtori Sari Lindblom (puheenjohtaja)
 • kiinteistöjohtaja Jaana Ihalainen, Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy
 • tietotekniikkapäällikkö Teo Kirkinen, tietotekniikkakeskus
 • palvelupäällikkö Sari Koski-Kotiranta, opetusteknologiapalvelut
 • digitalisaatiojohtaja Jaakko Kurhila, Digitaalisen opetuksen ja jatkuvan oppimisen palvelut
 • kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta, opetus- ja opiskelijapalvelut
 • ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen, Helsingin yliopiston kirjasto
 • koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
 • verkkopedagogiikan asiantuntija, projektipäällikkö Päivi Heino, opetusteknologiapalvelut (ohjausryhmän sihteeri)

Koulutusohjelmien edustajat:

 • yliopistonlehtori Tiina Airaksinen, kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma
 • yliopistonlehtori Mia Sivén, proviisorin koulutusohjelman johtaja

Ohjausryhmässä hankkeita vuonna 2018 edustivat:

 • yliopistonlehtori Suvi Taira, molekyylibiotieteiden kandiohjelma
 • vanhempi tutkija Elina Roine, molekyylibiotieteiden kandiohjelma
 • yliopistonlehtori Tiina Airaksinen, kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma

Ohjausryhmässä hankkeita vuonna 2017 edustivat:

 • yliopistonlehtori Jukka Lipponen, sosiaalitieteiden kandiohjelma
 • yliopistonlehtori Mika Rekola, metsätieteiden kandiohjelma
 • yliopistonlehtori Risto Uro, Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vuoden 2017-2019 edustajat:

 • koulutuspoliittinen asiantuntija Heikki Isotalo
 • koulutuspoliittinen asiantuntija Anne Soinsaari

Lisätietoja: projektipäällikkö Päivi Heino (paivi.heino(at)helsinki.fi)