Jo toinen labrakurssi digiloikattu

MOLE-214, eli Syventävät laboratorioharjoitukset toteutettiin ensimmäistä kertaa käänteisellä luokkahuoneella ja UniTubea hyödyntäen. Teoriat löytyivät nauhoitettuina videoina, Moodlesta löytyi kiperiä kysymyksiä luentoihin ja kurssimonisteeseen liittyen, ja laboratorioon tultaessa opiskelijoilla olikin jo hyvä käsitys siitä, mitä tuleman piti.

Palautetta kerättiin avoimilla kysymyksillä mm. ’Kurssin teoriaosa suoritettiin verkossa nauhoitettujen luentojen ja ennakkotehtävien avulla. Mitä mieltä olit tästä? Olisiko laboratoriotöiden aikana pitänyt olla enemmän luennointia?’

Ja vastaukset vaihtelivat välillä ’Hieno juttu’, ’Erittäin hyvä’, ’Todella toimiva’. Papereissa vilisi hymynaamoja, ja joku antoi digiloikalle arvosanan 5/5.

Voidaan siis katsoa onnistuneeksi kokeiluksi!

MOLEn ja GMB:n opettajat kokoontuivat opetuksen kehittämispäiville, mukana myös digiloikkaa

Tiistaina 12.6.2018 kokoonnuimme pohtimaan opetusohjelmaamme myös opetuksen digiloikan näkökulmasta. Aamupäivällä esittelimme osallistujille myös digiloikan ensimmäisiä askelia ja siitä saatua opiskelijapalautetta. Iltapäivällä konkretisoimme perinteisen ja digimateriaalin suhdetta muutamalla valikoidulla kurssilla. Täältä näet mitä saimme aikaan.

MOLEn digitiimi alkaa hahmottua

Molen digitiimi kokoontuu pohtimaan käytännön työnjakoa ja aikatauluja 31.1. 2018. Yksi opiskelijajäsen on saatu värvättyä ja lisää kaivataan.Digitiimi tällä haavaa on kirstunvartija Kari Keinänen, koordinaattori Suvi Taira, toteuttaja Elina Roine, opiskelijajäsen ja videovastaava Pauliina Rautanen, sekä GMB-digiloikan yhteyshenkilö Tapio Heino.

Ensimmäistä laboratoriovideota kuvattiin 16.2. ja lisää videoideoita sinkoilee tiimiltä ja opettajilta.

Digiloikan onnistumista ollaan monitoroimassa tekemällä aiheesta pedagoginen gradu. Tähän on saatu värvättyä gradulainen, kiire on tosin kova, sillä geenitekniikan laboratoriokurssilla kokeillaan käänteistä luokkahuonetta jo huhtikuussa.

Ensimmäinen videoluonnos on valmistunut!