Syksyinen tilannekatsaus farmasian digiloikkaan

Farmasian tiedekunnan digiloikka on jälleen ottanut aimoloikkia eteenpäin!

Moduulien 1 ja 2 sisältöjen suunnitelmia on kehitetty asiantuntijoiden antamien palautteiden perusteella, ja ne alkavatkin olla viimeistelyä vaille valmiita. Seuraavana vuorossa olisikin opetusvideoiden kuvaaminen ja muiden opetusmateriaalien konkreettinen työstäminen. Tähän liittyy muun muassa potilasnäyttelijöiden rekrytoimista ja yhteistyön syventämistä sairaalan henkilökunnan kanssa.

Moduulin 3 VR-ympäristön luominen etenee vauhdilla yhteistyössä Metropolian 3D-mallinnuksen opiskelijoiden sekä Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osaston opiskelijoiden kanssa. Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat ovat päässeet projektissaan hyvään alkuun, ja Metropoliankin projektityökurssi on pian alkamassa. Myös yhteistyö Sciarin kanssa on edennyt, ja ohjelmistoa päästään testaamaan syksyllä alkavalla opintojaksolla.

Digiloikkahankkeen aikana olemme työstäneet opetusmateriaaleja, kuten opetusvideoita, myös muille opintojaksoille, ja osa niistä on jo päässyt opiskelijoiden käyttöön.

Alla olevasta esittelyvideostamme näet lisää kuulumisiamme!

VR:ään tähtäävä Farmasian digiloikka verkostoituu

Edellisestä tilannekatsauksesta onkin kulunut jo useampi kuukausi ja on taas aika kertoa hieman farmasian digiloikan etenemisestä. Olemme päässeet projektissamme hurjasti eteenpäin ja varsinkin verkostoituminen eri oppialojen sekä yritysten kanssa on ollut vilkasta. Nyt myös kliinisen farmasian osuus on lähtenyt rullaamaan vauhdilla. 

 

Sisällön ja opetusmenetelmien kehittäminen yhteistyössä HUS Apteekin kanssa 

Olemme saaneet koottua HUS Apteekilta erilaisia asiantuntijaryhmiä kurssin eri teemoihin ja olemme päässeet jo toteuttamaan ryhmäkeskusteluja heidän kanssaan. Näiden avulla olemme saaneet arvokasta tietoa digiloikkatiimillemme tuntemattomammista aiheista sekä tietoa, millaisia asioita HUS Apteekki kaipaisi opiskelijoiden sekä valmistuneiden farmaseuttien/proviisorien osaavan. Lisäksi asiantuntijoita hyödynnetään opetusvideoiden tekemisessä. 

Olemme pitäneet myös ryhmäkeskustelun HUS Apteekissa harjoittelussa oleville opiskelijoille, joilta saimme paljon ideoita kehittämämme kurssin sisältöön. Lisäksi saimme heiltä vahvistusta kurssin tarpeellisuuteen ja vaikuttaisi siltä, että kurssille olisi todella tarvetta. Pyysimme heiltä myös palautetta tämän hetkisiin suunnittelemiimme opetussisältöihin ja -menetelmiin.  

 

VR-yhteistyötä yli korkeakoulurajojen 

Tietojenkäsittelytieteiden opiskelijakontakti ei harmiksemme tuottanut meille haluttua tulosta, mutta VR-ympäristön toteutus ja suunnittelu etenevät silti kovaa vauhtia. Vaikka emme saaneet pro gradu -opiskelijaa mukaan projektiimme, saamme silti apua Tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiltaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että saisimme VR-ympäristön osaksi heidän syksyllä alkavaa projektityökurssiaan, jossa yksi opiskelijaryhmistä voisi valita projektimme toteutettavaksi.  

Lisäksi olemme pitäneet palaverin Metropolian 3D-animoinnin ja visualisoinnin opettajan kanssa, sillä Tietojenkäsittelytieteiden osastolla ei ole mahdollista toteuttaa tarvitsemiemme objektien mallinnusta. Metropolia oli iloksemme todella halukas yhteystyöhön ja nyt suunnitelmissa olisi toteuttaa tarvitsemiemme objektien mallinnus joko osana ensimmäisen vuoden opiskelijoiden mallinnuskurssia tai värvätä yksi ylemmän vuosikurssin opiskelija avuksemme. Tämän yhteistyön tarkempi toteutuminen selviää loppukesästä, jolloin kokoonnumme keskustelemaan 3D-animoinnin ja visualisoinnin sekä Tietojenkäsittelytieteiden vastuuhenkilöiden kanssa puhumaan projektin toteutuksesta.  

 

Silmiä avaavia digivierailuja ja -koulutuksia 

Kaikkien näiden kontaktiemme lisäksi olemme päässeet myös tutustumaan monien eri yritysten toimintaan. Olemme tutustuneet mm. HUS VR lab:iin, missä oli monia erilaisia VR sovelluksia, joita pääsimme kokeilemaan ihan käytännössä. Siellä meille toimintaansa ja innovaatioitaan esitteli DISIOR Analytics. Olemme kuulleet myös noin vuosi sitten perustetun startupyrityksen Sciarin toiminnasta ja heidän kehittämästä ohjelmasta. Heidän kanssaan heitettiin myös ilmoille ajatusta jonkinlaisesta yhteistyöstä, mutta siitä lisää myöhemmin. 

Pääsimme myös mukaan osallistumaan Maatalous-metsätieteellisen digiloikkaajille tarkoitettuun videoiden käsikirjoitus ja editointi -koulutukseen. Sen avulla olemme saaneet tehtyä ensimmäisen konkreettisen opetusvideon, ja lisää on tulossa. Jäseniämme osallistui myös Digiloikka Stagella -tapahtumaan, vaikkakin vain yleisön puolella, ja oli erittäin mielenkiintoista kuulla, mitä muut digiloikkaajat tai vaeltajat ovat saaneet aikaan. 

Kävimme vielä ennen juhannusta tutustumassa Kumpulassa uudistuneeseen videostudioon sekä Maantieteen digiloikan luomiin VR-kokemuksiin. Maantieteen digiloikkaajilta saimme myös apua laitteiden valinnassa heränneisiin kysymyksiin. Syksyllä avautuva videostudio tulee luultavasti soveltumaan hyvin farmasian digiloikan tarpeisiin, ja siellä tulemmekin kuvaamaan mm. verkkoluentoja. 

Kumpulan uudesta videostudiosta löytyy myös piirtotaulu, jota Farmasian digiloikkalaiset pääsivät testaamaan vierailullaan.

 

Farmasian digiloikassa tapahtunutta

28.3.2019 Ilona Niittynen

Farmasian digiloikka on lähtenyt mukavasti käyntiin. Projektin tavoitteena on luoda kolmesta moduulista koostuva lääkehoitoprosessi sairaalassa –verkkokurssi, jonka kohderyhmänä ovat sairaalafarmasiasta kiinnostuneet farmaseutti- ja proviisoriopiskelijat.

Nyt, kun olemme todella päässeet työn touhuun, pieni koordinaattorien esittely lienee paikallaan. Ilona on valmistunut vuosi sitten proviisoriksi, ja toiminut yliopistolla aiemmin farmaseuttien muuntokoulutuksen sekä apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen parissa. Nyt aikaa liikenee digiloikkahankkeen lisäksi HUS Apteekin kliinisen opettajan tehtäville. Tämä kaksoisagentin rooli tuleekin toivottavasti hyödyttämään sekä digiloikkahanketta että HUS Apteekkia. Ilona vastaa pääosin 2. moduulista, joka liittyy kliinisen farmasian palveluihin sairaalassa.

Sonja on gradua vaille valmis 5. vuoden proviisoriopiskelija, joka tekee digiloikkahanketta gradutyöskentelyn ohella. Hänen graduaiheensa tukee digiloikkaa, sillä se koskee aseptista käyttökuntoon saattamista, mikä on isossa roolissa moduulissa 3. Moduulia 1 Ilona ja Sonja työstävät yhdessä. Lisäksi suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu joukko eri opintosuuntien opettajia ja asiantuntijoita.

Hurjaa vauhtia ovat edenneet etenkin moduulin 3 suunnitelmat.

Moduulissa 3 suurimmassa roolissa ovat aseptinen työskentely sekä aseptisen käyttökuntoon saattamisen harjoittelu sille tarkoitetulla VR-alueella. VR-alueen lisäksi moduuliin tulee 360-videoita sekä -kuvia muun muassa aseptisesta tilasta ja aseptisesta työskentelytavasta (pukeutuminen, käsienpesu jne.).

Aluksi kartoitimme hieman VR-ympäristön ja 360-videoiden hintaa niihin erikoistuneilta yrityksiltä. Hintapyyntö kuitenkin yllätti meidät melkoisesti, minkä jälkeen palasimme takaisin maanpinnalle. Tämän jälkeen jouduimme myös hieman yksinkertaistamaan VR-ympäristön sisältöä ja teimme sille pohjaksi kuvakäsikirjoituksen.

Olemme olleet yhteydessä Tietojenkäsittelytieteen osastoon, josta meihin otti yhteyttä projektista kiinnostunut opiskelija. Tällä hetkellä kartoitamme olisiko hänen mahdollista toteuttaa VR-alue (tai osa siitä) osana hänen pro gradu -työtään. Toisena mahdollisuutena on, että opiskelijat tuottaisivat meille VR-alueen ohjelmistotuotantoprojektina. Näiden ideoiden toimivuutta ja toteutusmahdollisuuksia kartoitetaan parhaillaan.

360-videoita ja –kuvia varten olemme hankkineet 360-kameran, joka tuottaa 3D kuvaa. Tällaista kuvaa pystytään myös hyödyntämään VR-ympäristössä. Kameran testaus on parhaillaan käynnissä, jonka jälkeen alamme selvittämään sopivaa editointityökalua.

Aseptista työskentelyä laminaarivirtauskaapissa.

Ilonan aloitettua projektissa 13.3. myös kliinisen farmasian moduulin suunnitteluvaihe on pyörähtänyt reippaasti käyntiin.

Tarkoituksena on kuvata 360-videoiden tai -kuvien avulla potilaan matkaa sairaalassa potilaan saapumisesta aina kotiutumiseen saakka. Matkan varrella päästään seuraamaan erilaisia farmaseutin kliinisiä työtehtäviä sairaalassa. Myös tässä moduulissa olemme perehtyneet mahdollisuuksiin havainnollistaa sairaalaympäristöä 360-videoiden tai –kuvien avulla. Esimerkiksi Thinglink-alustalle voitaisiin upottaa videoita asiantuntijahaastatteluista ja simuloiduista potilastapauksista. Lisäksi moduulissa tullaan luultavasti hyödyntämään virtuaalipotilaita lääkeneuvonnan harjoittelemisen tukena. Oppimisen tukena tulee olemaan myös erillisiä teorialuentoja.

Proviisori suorittamassa kliinistä haastattelua. Lähde: Yliopiston Apteekki