Pääsivu

Tämä sivu käsittelee Suomen makrotaloudellisilla aineistoilla tehtyjä analyysejä hyödyntäen uusimpia ekonometrisia tilastollisia menetelmiä.

Sivusto keskeisin kontribuutio liittyy tällä hetkellä Suomen kansantaloudelle rakennettuun samanaikaista kuukausikohtaista suhdannetilaa kuvaavaan suhdanneindeksiin. Suomessa vastaavaa indeksiä ei ole aikaisemmin muodostettu. Indeksi perustuu Kansantaloudellisessa Aikakauskirjassa (4/2009) julkaistuun artikkeliin (ks. myös Kansantaloudellinen aikakauskirja 2015/1)

Sivustoa ylläpitää VTT Henri Nyberg (E-mail: etunimi.sukunimi@helsinki.fi)  

wordpress statistics