Pääsivu

Tämä sivu käsitteli Suomen makrotaloudellisilla aineistoilla tehtyjä analyysejä hyödyntäen uusimpia ekonometrisia tilastollisia menetelmiä.

Sivusto keskeisin kontribuutio liittyi Helsingin yliopiston taloustieteen oppiaineessa Suomen kansantaloudelle rakennettuun samanaikaista kuukausikohtaista suhdannetilaa kuvaavaan suhdanneindeksiin. Tutkimustoiminta tältä osin päättyi elokuussa 2017. Indeksiä ehdittiin päivittämään vuosien 2009-2017 välisenä aikana varsin säännöllisesti kuukausittain (yli 50 kertaa). Vuonna 2009 tutkimustyön alkaessa vastaavaa indeksiä ei tiettävästi ollut aikaisemmin muodostettu. Indeksi perustui Kansantaloudellisessa Aikakauskirjassa (4/2009) julkaistuun artikkeliin (ks. myös Kansantaloudellinen aikakauskirja 2015/1)

Sivustoa ylläpiti Henri Nyberg 

Tutkimustoiminta Suomen suhdannevaihteluita kuvaavien indeksien osalta on tarkoitus jatkua uusin kuvioin Turun yliopistossa Matematikan ja tilastotieteen laitoksen ja Turun kauppakorkeakoulun yhteishankkeessa.

wordpress statistics