University homepage | Suomeksi | På svenska | In English

Velfærdsstatens eksperter. Viden, eksperter og nordisk velfærdspolitik

Velfærdsstatens eksperter. Viden, eksperter og nordisk velfærdspolitik

12-13 juni 2008
Kiviks Hotell, Kivik, Österlen

Nationaløkonomer, læger, socialpædagoger, arkitekter, lærere, socialarbejdere, demografer, psykologer, jurister …

Hvad enten man studerer politiske beslutningsprocesser, velfærdspolitiske diskurser, aktøranalyser eller velfærdsstatens historiografi, så bliver det hurtigt ganske tydeligt, at eksperter har spillet en helt afgørende rolle for nordisk velfærdspolitiks udformning og udvikling hele vejen op gennem det 19. og 20. århundrede.

Eksperternes rolle er blevet studeret på forskellig måde og inden for forskellige traditioner, som professionsforskning, kønsforskning, videnskabshistorie og policy studier. Der er tale et fragmenteret forskningsfelt, hvor forskellige miljøer og discipliner uafhængigt af hinanden har studeret et emne, som alle var enige om vigtigheden af: eksperternes rolle i den nordiske velfærdspolitiks udformning. Fragmenteringen kan illustreres af den meget store afstand mellem de vel to stærkeste traditioner på dette område. På den ene side de historiske og politologiske studier inspireret af den historiske institutionalisme, som har betonet eksperternes rolle for institutionernes politiske og sociale læringsproces. På den anden side de Foucault inspirerede studier i relationen mellem viden og magt, som har sat præg på bl.a. kønsforskningen og forskningen i velfærdspolitikkens normative og normaliserende funktion.

Vi vil med denne konference gerne tage et første skridt hen i mod at bryde de eksisterende demarkationslinjerne mellem disse forskningstraditioner ned og i stedet fokusere på diskussionen af velfærdsstatens eksperter. Hvem var de og hvad gjorde de? Hvilke grupper har været eksperter på hvilke områder og hvordan har det forandret sig over tid? Hvilke ligheder og forskelle tegner der sig mellem de nordiske lande? Det er spørgsmål, som vil være aktuelt for mange på ganske forskellig hvis – og vi opfordrer til, at du byder ind i diskussionen med udgangspunkt i din egen forskning.

Program

Torsdag 12 juni

09.00-10.0 Ankomst (kaffe)

10.00-10.30 Velkomst og introduktion

10.30-11.15 Ning de Coninck-Smith presenterar ”Planlaeggningen av det lille liv. Börnene på Bispebjerg og nordvestkvarteret. Köpenhavn i mellemkrigsårene”

Kommentatorer: Kari Ludvigsen samt extern kommentator

<!–[if !supportLists]–>11.15-12.0 <!–[endif]–>Kari Ludvigsen presenterar ”Barnesinnets ekspertise – om barnspsykiatriens etablering i Norge och Sverige”

Kommentatorer: Ning de Coninck-Smith samt extern kommentator

12.00-13.15 Lunch

<!–[if !supportLists]–>13.15-14.0 <!–[endif]–>Lars Andersen presenterar ”Fabianer eller kathedersocialist? Harald Westergaard mellem socalvidenskab og socialpolitik

Kommentatorer: Per Wisselgren samt extern kommentator

<!–[if !supportLists]–>14.00-14.45 <!–[endif]–>Per Wisselgren presenterar ”Reforming the Science-Policy Boundary: The Myrdals and the Swedish Tradition of Governmental Commissions”

Kommentatorer: Lars Andersen samt extern kommentator

14.45-15.15 Paus med kaffe

15.15-16.00 Svanaug Fjaer presenterar ”Fra fälleskapets beste till virkemidlenes effektivitet”

Kommentatorer: Carl Marklund samt extern kommentator

<!–[if !supportLists]–>16.00-16.45 <!–[endif]–>Carl Marklund presenterar ”Social ingenjörskonst som samhällsdiplomatiskt medlingsförsök

Kommentatorer: Svanaug Fjaer samt extern kommentator

16.45-17.00 Paus

17.00-17.45 Anna Prestjan presenterar ”Medicine and Place. Medical Agents in the Local Society Between Local Practice and Central Settings 1812-1970

Kommentatorer: Thor Öivind Jensen samt extern kommentator

17.45-18.30 Thor Öivind Jensen presenterar ”Central Planning for a Welfare Society. Expert planning in Norwegian Government 1948-2005 and why it not make a Disaster

Kommentatorer: Anna Prestjan samt extern kommentator

19.30 Middag

Fredag 13 Juni

09.00-09.45 Sara Edenheim presenterar ”Historia i lagbunden rörelse – det historiska kravet på fullvärdigt medborgarskap i svenska utredningar och sociala rörelser”

Kommentatorer: Lis Holm Petersen samt extern kommentator

09.45-10.30 Lis Holm Petersen presenterar ”Hverdagens eksperter – om hverdagsfilosofi og retfaerdighedsopfattelser”

Kommentatorer: Sara Edenheim samt extern kommentator

10.30-11.00 Paus med kaffe

11.00-11.45 Annika Berg presenterar ”Power, Knowledge and Policy Transfer. On Expertise and the Permeable Border of the Welfare State”

Kommentatorer: Sunniva Engh samt extern kommentator

11.45-12.30 Sunniva Engh presenterar ”Nordic and American Cooperation on Family Planning in Developing Countries”

Kommentatorer: Annika Berg samt extern kommentator

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.15 Ann-Catrin Östman presenterar ”Huvudmannens position. Landsbygdsbefolkningen i tidig historiska och samhällsvetenskaplig forskning”

Kommentatorer: Nils Edling samt extern kommentator

14.15-15.00 Nils Edling presenterar ”Socialekonomerna och skapandet av den nordiska arbetslösheten”

Kommentatorer: Ann-Catrin Östman samt extern kommentator

15.00-15.15 Paus med kaffe

15.15-16.30 Avslutning samt diskussion kring utgivning av bokmanuskript (deadlines, språk, längd på kapitel etc.)

Konferencen er arrangeret og finansieret af temagruppen Epistemic Communities, som er en del af det Nordforsk initierede Nordic Centre of Excellence Nordwel (Nordic Centre of Excellence The Nordic Welfare State – Historical Foundations and Future Challenges (NCoE NordWel) l. Se: https://blogs.helsinki.fi/nord-wel/