Publications and presentations

Presentations

Presentation of the project. Society for the Study of Finnish, Theme night. 29.11.2018.

Mononen, Kaarina, Röyskö, Sakari & Lappalainen, Hanna: Taidetta ja tiedettä näyttelyyn. Kuinka kielelliset elämäkerrat yhdistyvät valokuviin? [Art and science  to an exhibition. How are linguistic life stories united with photographs?] AFinLA Autumn Symposium 2018, Joensuu 9.-10.11.2018.

Hanna Lappalainen: Relevance of ’urban’ and ’rural’ in analysis of linguistic variation. Urban Language Research. Variation – Contact – Perception, Graz 31.10. – 3.11.2018.

Hanna Lappalainen & Kaarina Mononen: Reflecting challenges of data collecting as part of new kind of research project.  Poster presentation. Urban Language Research. Variation – Contact – Perception, Graz 31.10.- 3.11.2018.

Caroline Sandström & Lisa Södergård: Insamlingsprojektet Hundra finländska språkliga livshistorier. Posterföredrag. Svenskan i Finland 18, Åbo 11. – 12.10.2018.

Kaarina Mononen & Hanna Lappalainen: Hundred Finnish Linguistic Life Storiesinterviewersreflections on data collecting as part of a new kind of research project. Poster presentation. International Conference on Sociolinguistics 2, Budapest 6.-8.9.2018.

Caroline Sandström & Lisa Södergård: Insamlingsprojektet Hundra finländska språkliga livshistorier. Posterföredrag . Den 11 nordiska dialektologkonferensen, Reykjavík 20 – 22.8. 2018.

Katri Priiki: Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa: ensi havaintoja tutkimushankkeesta. [ Hundred Finnish linguistic life stories: first findings of the Project] Workshop, Finnish conference on linguistics, Helsinki 8.5.2018.