Projektet

I projektet Hundra finländska språkliga livshistorier berättar drygt hundra personer som är bosatta i dagens Finland om sitt språk. Materialet för de språkliga biografierna har samlats in genom intervjuer. Det kommer att analyseras ur såväl språkvetenskapligt, folkloristiskt, etnografiskt som socialpolitiskt perspektiv. Projektet kombinerar vetenskap och konst, eftersom en del av de intervjuade personerna också har blivit fotograferade.

Projektet startade vid Helsingfors universitet den 1 juni 2017. Det finansieras av Konestiftelsen. Samarbetspartner för insamling, bearbetning och lagring av materialet är Språkbanken, Svenska litteratursällskapet i Finland och Institutet för de inhemska språken.