Utställningen

Utställningen innehåller både ljud och text om de intervjuade finländarnas olika livsskeden i ljuset av deras språkliga erfarenheter. Dessutom finns fotografier med korta personporträtt. Utställningen ger en bild av den mångkulturella och mångfasetterade vardagen i dagens Finland.

Utställningen i Finland

Joensuu, i aulan vid Carelia-salen (Yliopistokatu 4) 2–17.5.2019

Uleåborgs stadsbibliotek, huvudbiblioteket (Kaarlenväylä 3) 19.3–25.4.2019

Tammerfors universitet, i nedre aulan i huvudbyggnaden (Kalevantie 4) 19.2–18.3.2019

De insamlade språkliga livshistorierna presenterades på en utställning i Aulagalleria på Helsingfors finska arbetarinstitut, Helsingingin työväenopisto, 16.1–14.2. 2019 (Helsingegatan 26).

I samband med utställningen hålls också en föreläsningsserie för allmänheten 16–30.1.2019 på Helsingfors finska arbetarinstitut, Helsingin työväenopisto. (Ainealue YL Kirjallisuus, teatteri ja äidinkieli;Viipurinsali, Opistotalo, Helsinginkatu 26.)

Program:

16.1.2019 kl 17–18, Viipurinsali
Projektets forskare berättar om insamlingen av materialet, hur det kan utnyttjas för forskning och varför man forskar i språkliga biografier.

16.1.2019 kl 18–19, Aulagalleria, 2:a vån., Opistotalo

Professor Pirkko Nuolijärvi inviger utställningen och fotografen Sakari Röyskö presenterar bilderna.

Utställningen öppnas.

23.1. kl 17.00–18.30, Viipurinsali
FD Kaarina Mononen: Monikielisyys kielielämäkerroissa (Mångspråkigheten i språkliga biografier)
Professor Pirkko Nuolijärvi: Helsinkiläinen kielielämäkerta (En helsingforsares språkliga biografi)

30.1. kl 17.00–18.30, Viipurinsali
FD Katri Priiki: Mikä kielessä ärsyttää? (Vad är det som irriterar i språket?)
Docent Hanna Lappalainen: Kielellinen kohteliaisuus kielielämäkertojen valossa (Språklig artighet i ljuset av språkliga biografier)