Ensimmäiset viikot

Tvt-jatkokurssin tavoitteena on oppia käyttämään ohjelmia, joista olisi hyötyä tutkimusten teossa. Kurssin kolmas viikko on loppumassa, ja on aika päivittää ryhmämme kuulumisia blogiin.

Kurssi suoritetaan ryhmätyönä. Ryhmämme on tavannut tähän mennessä kaksi kertaa. Tapaamisten yhteydessä olemme keskustelleet työnjaosta, mahdollisista ongelmista ja yleisesti siitä, missä työvaiheessa milloinkin mennään. Olemme kommunikoineet Yammer-palvelun välityksellä sekä oman ryhmämme keskustelufoorumilla Moodlessa.

Tutkimusaiheeksemme olemme valinneet suomalaisten kehitysyhteistyöhön kohdistuvien käsitysten muuttumisen talouskriisin aikana. Aihe kiinnosti koko ryhmää. Se on ajankohtainen, sillä Suomen hallitus on suunnitellut huomattavia leikkauksia kehitysapuun.

Sopiva aineisto löytyi FSD-tietokannasta eli yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta. Tutkimuskysymyksen muodostumisen ja siihen sopivan aineiston hakemisen jälkeen aloimme etsiä lähteiksi kirjallisuutta. Kirjallisuutta etsittiin Nelli-tietokannasta ja Google Scholarista. Lähteitä löytyi, mutta juuri oikeasta näkökulmasta kirjoitettuja julkaisuja oli rajallisesti. Kerätty materiaali tallennettiin Zotero-ohjelmaan, johon voi helposti koota tarvittavan aineiston.

Atlas.ti –ohjelmalla analysoitiin löydetyn kirjallisuuden hyödylliset kohdat. Seuraavaksi meidän tulee aloittaa tutkimusraporttimme kirjoittaminen. Työmme tilasto-osuuden analyysiin tulemme todennäköisesti käyttämään R-ohjelmaa, mutta tästä keskustelemme lisää tulevissa ryhmätapaamisissamme.

Ryhmätyö on sujunut mallikkaasti. Viikot kuluvat nopeasti, mutta määrätietoisella tekemisellä suurempia ongelmia tuskin syntynee. Sovitusta työnjaosta on pidetty kiinni, ja yhteistyö jatkuu.

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *