Julkaisu

Symposiumijulkaisu

Ainedidaktiikan symposiumin esitelmöijät voivat tarjota esitelmäänsä perustuvaa artikkelikäsikirjoitusta julkaistavaksi Ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisusarjassa (JUFO 1). Toimittajat valitsevat lähetettyjen artikkelien joukosta ne käsikirjoitukset, jotka ovat ehdolla julkaistavaksi, ja lähettää ne vertaisarvioitaviksi.

Kaikkien julkaistavien artikkelien tulee perustua korkeatasoiseen ainedidaktiseen teoreettiseen tai empiiriseen tutkimukseen. Toimittajat kiinnittävät erityistä huomiota siihen, että julkaistavat artikkelit kuuluvat symposiumin teemaan ’Arvot ja arviointi’.

Käsikirjoituksen tulee noudattaa Ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisusarjan kirjoitusohjeita blogs.helsinki.fi/…/AD-julkaisupohja.docx

Artikkelikokoelmaan tarjottavat käsikirjoitukset lähetetään alla olevaa e-lomaketta käyttäen viimeistään 22.3.2019.

E-lomake käsikirjoitusten lähettämiseen

Julkaisun toimittajat: Manne Kallio, Saila Poulter ja Heidi Krzywacki (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)