About the Project


Etsimme uudenlaisia ratkaisuja kaupungistumisen aiheuttamille ongelmille, joita ovat kohoava maanhinta, maakeinottelu, asumisen kalleus ja yhteisöjen hajoaminen. Juuri kaupungistuminen on tehnyt kaupunkimaan hallinnasta keskeisen kaupunkipoliittisen kysymyksen. Kaupungit ja valtio ovat myyneet maaomaisuuttaan ja kriittisen tutkimus on aikaisemmin keskittynyt yksityistämisen haittojen selvittämiseen. Etsimme vaihtoehtoja ja tutkimuksemme kohteena ovat uskonnollisten yhteisöjen omistama maa

(Photo by Anne Haila)

Thaimaassa, yhteisomistuksessa oleva maa Indonesiassa

(photo by Anne Haila)

ja kollektiivien hallinnassa oleva maa manner-Kiinassa. Kysymme onko olemassa maanomistajia, joiden päätöksiä ohjaavat eettiset arvot, lisääkö yhteisomistus luottamusta ja yhteisön hyvinvointia, edistääkö kollektiivinen maanomistus julkista hyvää ja ruokkiiko rajoittamaton omistusoikeus maakeinottelua.


Urbanisation has made the urban land question a key societal issue. In recent years, cities have sold the land they own, and research has focused on investigating the harmful effects of privatisation. We explore new solutions to resolve urban problems: producing affordable housing, fighting against land speculation, regulating the real estate market and managing public land.

(photo by Anne Haila)

Our research will focus on non-private forms of urban land tenure: religious land to investigate the possibility of ethical land-use decisions; communal land to analyse whether a communal form of tenure promotes trust and integrates the community;

(photo by Anne Haila)

collectively owned land to examine whether collective land can be used for common good; and cases where residents were granted land rights in perpetuity to study the temporal aspect of tenure.