Monarkian nousu ja tuho

Vanhan testamentin mukaan Salomon valtakunta jakaantui tämän kuoltua pohjoiseksi Israelin ja eteläiseksi Juudan kuningaskunnaksi, mutta tätä ei voida vahvistaa muista lähteistä. Arkeologisesta näkökulmasta valtionmuodostus alkoi vasta myöhemmin. Israel oli rikas ja olosuhteiltaan hedelmällinen, Juuda köyhempi ja karumpi. Valtakuntien kehitys kulki eri rataa, mutta yhdistävänä tekijänä olivat laajentumishaluiset suurvallat, jotka lopulta koituivatkin kummankin valtion tuhoksi. Egypti, Assyria, Babylonia ja Persia olivat pääosissa Lähi-idän suurpolitiikan näyttämöllä 900-300-luvuilla eKr. Mitä Israelin ja Juudan vaiheista voidaan sanoa arkeologian valossa? Asiantuntijana dosentti Juha Pakkala. (21 min.)