Synagogalaitos

Synagogalaitoksen alkuperästä tiedetään varsin vähän. Varhaisimmat maininnat synagogista ovat Egyptistä 200-luvulta eKr., mutta mitä sana alunperin tarkoitti? Milloin synagogista tuli leimallisesti uskonnollisia tiloja – ja kenen ehdoilla? Miksi Palestiinan 300- ja 400-lukujen synagogissa on astrologista symboliikkaa? Asiantuntijana dosentti Raimo Hakola. (20 min.)