Tutkimuksen esittely

Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -tutkimus 

Tutkimuksessa tarkastellaan laadullisen aineiston avulla kokemuksia köyhyydestä nyky-Suomessa ja millä keinoin köyhyyttä kokeneet ihmiset ovat pärjänneet vaikeissa olosuhteissa. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä suomalaisesta köyhyydestä.

Köyhät ja huono-osaiset saatetaan olettaa yhteiskunnallisessa köyhyyskeskustelussa keskenään samankaltaisiksi, joko elämänhallintansa menettäneiksi ”pystymättömiksi” tai vastoin tahtoaan huono-osaisiksi. Selviytyminen on kuitenkin moninaisempaa. On tunnistettava rakenteet, elinolosuhteet ja myös kulttuuriset tekijät nimenomaan huono-osaisten itsensä tulkitsemina. Ihmisten sosiaaliset ympäristöt erot voivat muodostua köyhyydestä ulospääsyn tai elämäntyytyväisyyden kohenemisen käyttövoimaksi.

Tutkimushankkeen aineisto muodostuu laadullisesta kirjoituskilpailuaineistosta. Kirjoituksia pyydetään kirjoituskilpailun kautta. Aineisto arkistoidaan Tietoarkistoon ja se on sieltä haettavissa tutkimuskäyttöön. Aineistolle voidaan myöhemmin kerätä seuranta, jonka kautta voidaan tutkia muutosta.

Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmään kuuluvat professori Heikki Hiilamo Helsingin yliopistosta, VTT Anna-Maria Isola, väitöskirjatutkija Elina Turunen Helsingin yliopistolta ja väitöskirjatutkija Eeva-Maria Grekula Turun yliopistosta.

Julkaisut

Aiempien Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -aineistojen julkaisut

Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006

Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012