Lapsettomuus, homeongelmat, koulukiusaaminen ja akateeminen työttömyys näkyivät köyhyydestä järjestetyssä kirjoituskilpailussa

LEHDISTÖTIEDOTE 12.3.2020

Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailun tulokset julkistettiin 12.3. Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston seminaarissa Helsingissä. Kirjoituskilpailun teksteissä näkyvät moninaiset polut köyhyyteen.

”Eniten minua harmittaa ulkopuolelle jääminen, sekä oma että varsinkin lasten. Köyhyys on vaikuttanut lasten kaverisuhteisiin. Kun muut perheet matkustelevat pari kertaa vuodessa ulkomaille ja kun kaverit viettävät suureellisia synttäreitä niin se vaikuttaa minun lasteni itsetuntoon. Lasten ja koulukavereiden kokemuksissa ei ole yhteistä kosketuspinta-alaa. On helpompaa jäädä pois synttäreiltä ja keskusteluista.”

Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailun teksteissä näkyvät moninaiset polut köyhyyteen. Kilpailuun osallistui 99 kirjoittajaa ympäri Suomea. Kilpailussa kerättiin kokemuksia köyhyydestä nyky-Suomessa, tavoitteena lisätä ymmärrystä suomalaisesta köyhyydestä.

Kilpailun tulokset julkistettiin 12.3.2020 Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston seminaarissa Kelan päätoimitalolla Helsingissä. Kilpailussa palkittiin kolme parasta ja kolme toiseksi parasta kirjoitusta.

Palkinnonsaajat valitsi raati, johon kuuluivat Jouko Karjalainen (puheenjohtaja), Meri Larivaara, Anna-Stina Nykänen sekä kilpailun suojelijana sisäministeri Maria Ohisalo.

Kilpailun raati totesi, että enää köyhyydestä eivät kerro ja kirjoita vain niin sanotut kunnialliset köyhät. Siis he, jotka tekevät selväksi, ettei köyhyys ole heidän omaa syytään, ja jotka sinnikkäästi selviävät köyhänäkin, käytännön kikoilla ja nokkeluudella. Nyt mukana oli kirjoituksia myös heiltä, jotka olivat omien sanojensa mukaan tehneet virheitä ja tyrineet.

Ajankohtaisista köyhyyteen liittyvistä kirjoituksista nousivat esiin esimerkiksi lapsettomuus, homeongelmat, koulukiusaaminen, akateeminen työttömyys ja keskustelu kansalaispalkasta.

Palkitut kirjoitukset on julkaistu kilpailun sivuilla.

Kirjoitukset arkistoidaan osallistujien suostumuksella Tietoarkistoon tutkimuskäyttöön. Sinne on arkistoitu myös aiemmat Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailuaineistot. Aiempia aineistoja on hyödynnetty runsaasti tutkimuksessa ja opinnäytteissä.

Kilpailun järjestivät tutkijaryhmä, Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin ja Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto kansalaisjärjestöjen tuella.

Lisätietoja kilpailusta
Jouko Karjalainen, 040 547 5723, jouko.karjalainen@saunalahti.fi
Elina Turunen, 044 960 3552, elina.turunen@helsinki.fi
https://blogs.helsinki.fi/arkipaivankokemuksiakoyhyydesta

Kilpailua tukevat
Työttömien Keskusjärjestö ry
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Suomen Setlementtiliitto ry
Takuusäätiö
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Kirkon Diakonia ja sielunhoito
Suomen Punainen Risti
MIELI Suomen Mielenterveys ry
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Koneen Säätiö

Kirjoituskilpailuun osallistujia ympäri Suomea

Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailuun osallistui 99 kirjoittajaa ympäri Suomea. Kirjoituskilpailussa kerättiin kokemuksia tämän päivän suomalaisesta köyhyydestä.

Valtaosa osallistui kilpailuun sähköisesti, mutta osa lähetti kirjoituksensa postitse.

Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2006.

Kilpailun tulokset julkistetaan 12.3.2020 Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston seminaarissa Kelan päätoimitalolla Helsingissä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti helmikuun loppuun mennessä.

Kilpailukutsu: Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä

Järjestämme kirjoituskilpailun, jonka aiheena on köyhyys arjessa. Keräämme tavallisten ihmisten kokemuksia siitä, minkälaista on olla köyhä nyky-Suomessa. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä suomalaisesta köyhyydestä.

Toivomme, että kirjoitat vapaamuotoisesti omin sanoin siitä, miten köyhyys tuli elämääsi ja mitä keinoja käytät arjessa pärjätäksesi. Tärkeää on, että kirjoitat omista kokemuksistasi ja että kerrot, mihin ajankohtaan kokemuksesi suunnilleen sijoittuvat.

Palkitsemme kirjoitukset

 1. palkinto 3 x 500 €
 2. palkinto 3 x 100 €

Palkinnonsaajat valitsee raati, johon kuuluvat Jouko Karjalainen, Meri Larivaara, Juha Mikkonen, Anna-Stina Nykänen, Maria Ohisalo ja Mathias Rosenlund.

Palkintokriteerit

 • omasta elämästä todenmukaisesti ja suorasanaisesti kerrottu
 • kuvaa tämän ajan köyhyyttä
 • tuo myös uusia näkökulmia köyhyyteen

Lähettäessäsi kirjoituksesi

 • Lisää viestiin nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi/osoitteesi. Nämä tiedot muodostavat henkilörekisterin. Tutustu tietosuojailmoitukseen, jossa kerrotaan tietojen käyttämisestä (Tietosuojailmoitus).
 • Lisää viestiin seuraava lause: ”Kirjoitukseni saa arkistoida Tietoarkistoon. Tutkijat saavat arkistoida yhteystietoni seurantakeruuta varten”. Näin kirjoituksesi voidaan arkistoida tutkimuskäyttöä varten. Voit keskeyttää tutkimukseen osallistumisesi milloin tahansa ilmoittamalla siitä järjestäjille.
 • Voit osallistua myös pelkkään kilpailuun.

Vastaan mielelläni kysymyksiin ja kiitän lämpimästi osallistumisestasi.

Elina Turunen, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
elina.turunen@helsinki.fi, p. 044 960 3552 (6.8. alkaen)

Kirjoitusohjeet

 • Kirjoituksen pituus voi olla enintään 10 sivua / 30 000 merkkiä. Pienet ja lyhyetkin kirjoitukset ovat arvokkaita.
 • Voit kirjoittaa nimimerkillä. Älä käytä samaa nimimerkkiä, jota käytät muualla, vaan keksi nimimerkki vain tätä kirjoituskilpailua varten. Vältä kirjoituksessasi oikeiden nimien käyttöä silloin, kun kerrot yksityisistä henkilöistä. Hälvennä jo kirjoitusvaiheessa asioita, joiden perusteella sinut tai muut henkilöt voisi tunnistaa.
 • Lisää kirjoitukseesi tiedot sukupuolestasi, iästäsi, paikkakunnastasi, koulutuksestasi ja ammatistasi tai entisestä ammatistasi. Nämä tiedot ja mahdollinen nimimerkkisi liitetään kirjoitukseesi, kun se arkistoidaan.
 • Kilpailuun voivat osallistua täysi-ikäiset henkilöt.
 • Tutkimushankkeen päätyttyä kirjoituksesi arkistoidaan Tietoarkistoon (www.fsd.uta.fi) tieteellistä tutkimus- ja opetuskäyttöä sekä yliopistojen ylempiä opinnäytteitä varten. Arkistoituja kirjoituksia käyttäviltä edellytetään aineiston käyttöä koskeva käyttöehtositoumus. Kirjoituksiasi käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisesti akateemisen ja kirjallisen ilmaisun tarkoitukseen.
 • Tutkijat säilyttävät henkilö- ja yhteystiedot sisältävän koodiavaimen mahdollisia vapaaehtoista seurantatutkimusta koskevia yhteydenottoja varten. Rekisterinpitäjä on Helsingin yliopisto. Yhteyshenkilöt ovat Elina Turunen (elina.turunen@helsinki.fi) ja Anna-Maria Isola (amitsu77@gmail.com).
 • Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus, saada pääsy yhteystietoihisi, oikaista niitä ja rajoittaa ja vastustaa niiden käsittelyä.
 • Kilpailuaika on 3.7.–15.10.2019. Lähetä kirjoituksesi sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen elina.turunen@helsinki.fi tai käsin kirjoitettu teksti osoitteeseen Elina Turunen, PL 54, 00014 Helsingin yliopisto.

Kirjoituskilpailun järjestävät: Elina Turunen (Helsingin yliopisto), Heikki Hiilamo (Helsingin yliopisto) ja Eeva-Maria Grekula (Turun yliopisto), Anna-Maria Isola, EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston kansalaistoimintaryhmä sekä Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto

Kirjoituskilpailua ovat tukeneet: EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Työttömien Keskusjärjestö ry, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Suomen Setlementtiliitto ry, Takuusäätiö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Kirkon Diakonia ja sielunhoito, Suomen Punainen Risti sekä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Kirjoituskilpailun tulokset julkaistaan 31.3.2020 mennessä kilpailun verkkosivuilla (https://blogs.helsinki.fi/arkipaivankokemuksiakoyhyydesta). Palkinnon saajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti, ja heidän kanssaan sovitaan kirjoitusten julkaisemisesta.

Helsingin yliopiston Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta on antanut lausunnon tutkimuksen eettisyydestä 16.4.2019.