Lapsettomuus, homeongelmat, koulukiusaaminen ja akateeminen työttömyys näkyivät köyhyydestä järjestetyssä kirjoituskilpailussa

LEHDISTÖTIEDOTE 12.3.2020

Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailun tulokset julkistettiin 12.3. Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston seminaarissa Helsingissä. Kirjoituskilpailun teksteissä näkyvät moninaiset polut köyhyyteen.

”Eniten minua harmittaa ulkopuolelle jääminen, sekä oma että varsinkin lasten. Köyhyys on vaikuttanut lasten kaverisuhteisiin. Kun muut perheet matkustelevat pari kertaa vuodessa ulkomaille ja kun kaverit viettävät suureellisia synttäreitä niin se vaikuttaa minun lasteni itsetuntoon. Lasten ja koulukavereiden kokemuksissa ei ole yhteistä kosketuspinta-alaa. On helpompaa jäädä pois synttäreiltä ja keskusteluista.”

Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailun teksteissä näkyvät moninaiset polut köyhyyteen. Kilpailuun osallistui 99 kirjoittajaa ympäri Suomea. Kilpailussa kerättiin kokemuksia köyhyydestä nyky-Suomessa, tavoitteena lisätä ymmärrystä suomalaisesta köyhyydestä.

Kilpailun tulokset julkistettiin 12.3.2020 Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston seminaarissa Kelan päätoimitalolla Helsingissä. Kilpailussa palkittiin kolme parasta ja kolme toiseksi parasta kirjoitusta.

Palkinnonsaajat valitsi raati, johon kuuluivat Jouko Karjalainen (puheenjohtaja), Meri Larivaara, Anna-Stina Nykänen sekä kilpailun suojelijana sisäministeri Maria Ohisalo.

Kilpailun raati totesi, että enää köyhyydestä eivät kerro ja kirjoita vain niin sanotut kunnialliset köyhät. Siis he, jotka tekevät selväksi, ettei köyhyys ole heidän omaa syytään, ja jotka sinnikkäästi selviävät köyhänäkin, käytännön kikoilla ja nokkeluudella. Nyt mukana oli kirjoituksia myös heiltä, jotka olivat omien sanojensa mukaan tehneet virheitä ja tyrineet.

Ajankohtaisista köyhyyteen liittyvistä kirjoituksista nousivat esiin esimerkiksi lapsettomuus, homeongelmat, koulukiusaaminen, akateeminen työttömyys ja keskustelu kansalaispalkasta.

Palkitut kirjoitukset on julkaistu kilpailun sivuilla.

Kirjoitukset arkistoidaan osallistujien suostumuksella Tietoarkistoon tutkimuskäyttöön. Sinne on arkistoitu myös aiemmat Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailuaineistot. Aiempia aineistoja on hyödynnetty runsaasti tutkimuksessa ja opinnäytteissä.

Kilpailun järjestivät tutkijaryhmä, Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin ja Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto kansalaisjärjestöjen tuella.

Lisätietoja kilpailusta
Jouko Karjalainen, 040 547 5723, jouko.karjalainen@saunalahti.fi
Elina Turunen, 044 960 3552, elina.turunen@helsinki.fi
https://blogs.helsinki.fi/arkipaivankokemuksiakoyhyydesta

Kilpailua tukevat
Työttömien Keskusjärjestö ry
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Suomen Setlementtiliitto ry
Takuusäätiö
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Kirkon Diakonia ja sielunhoito
Suomen Punainen Risti
MIELI Suomen Mielenterveys ry
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Koneen Säätiö