Säännöt / Rules

Aspekti r.y.:n säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Aspekti. Yhdistys on ainejärjestö, jonka tarkoituksena on edistää Helsingin yliopistossa lingvistiikkaa (yleistä kielitiedettä, kieliteknologiaa ja fonetiikkaa) opiskelevien opinto-olosuhteita. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

 

2 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1) osallistuu Helsingin yliopiston opettajien ja opiskelijoiden väliseen opintoyhteistyöhön,

2) järjestää opintoneuvontaa jäsenilleen,

3) järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja illanviettoja sekä

4) pitää yhteyttä tieteellisiin seuroihin ja ylioppilasjärjestöihin.

 

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen Helsingin yliopistossa opiskeleva läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, jonka opintoihin sisältyy jokin kokonaisuus lingvistiikasta. Hallitus päättää, milloin muu kuin edellä olevat edellytykset täyttävä henkilö voi päästä yhdistyksen jäseneksi.

 

4 §

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle. Jäsen katsotaan eronneeksi ilmoituksestaan lukien.

Kun jäsenen liittymispäivämäärästä on kulunut viisi vuotta, järjestön hallituksen tai sen valtuuttaman henkilön toimesta selvitetään jäsenen halukkuus jäsenyytensä.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä varsinaisen kokouksen päätöksellä, mikäli se koetaan tarpeelliseksi esimerkiksi järjestön toimintaa tai sen jäsenistöä häiritsevän käytöksen vuoksi. Erottamisesta päätetään varsinaisessa kokouksessa 3/4 ääntenenemmistöllä.

 

5 §

Jokainen jäsen suorittaa yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun. Kummankin suuruuden päättää syyskokous.

 

6 §

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jonka varsinaisina jäseninä ovat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja 3 – 4 yhdistyksen jäsentä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

 

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

 

8 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Hallituksen on jätettävä tilit viimeistään 31.1. toiminnantarkastajille, joiden tulee palauttaa ne lausuntoineen 15.2. mennessä.

 

9 §

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta: syyskokouksen loka-marraskuun aikana ja kevätkokouksen helmi-maaliskuussa. Varsinaiset kokoukset kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ilmoituksella järjestön sähköpostilistalla. Ilmoituksessa on mainittava esille tulevat asiat. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

 

Syyskokouksessa
valitaan kokouksen puheenjohtaja
valitaan kokouksen sihteeri
valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa
valitaan kaksi ääntenlaskijaa
valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä 3 – 4 jäsentä ja 1-2 toiminnantarkastajaa ja 1-2 varatoiminnantarkastajaa
päätetään talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
käsitellään muut esille tulevat asiat.

 

Kevätkokouksessa
valitaan kokouksen puheenjohtaja
valitaan kokouksen sihteeri
valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa
valitaan kaksi ääntenlaskijaa
esitetään toimintakertomus, päätös ja toiminnantarkastajien lausunnot
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
käsitellään muut esille tulevat asiat.

 

10 §

Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen kokouksen omasta päätöksestään tai vähintään viidentoista äänioikeutetun jäsenen tai yhden kymmenesosan äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytäessä. Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan kuten varsinaisesta kokouksesta.

 

11 §

Sääntöjen muuttamisesta päätetään varsinaisessa kokouksessa 3/4 ääntenenemmistöllä.

 

12 §

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Kummassakin kokouksessa on päätös tehtävä 3/4 ääntenenemmistöllä. Yhdistyksen varat on luovutettava yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaan opiskelijain sosiaaliin tukemiseen Helsingin yliopistossa.