Syrjintä- ja häirintälomake / Discrimination and harrassment form

Aspektin syrjintä- ja häirintälomake

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa, mikäli Aspektin toiminnassa, opiskelijatapahtumissa tai yliopistolla yleisemmin olet kokenut tai havainnut epäyhdenvertaista, loukkaavaa, uhkaavaa, ahdistavaa tai joustamatonta käytöstä tai asennetta liittyen etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai mihin tahansa muuhun ominaisuuteen, tai mikäli olet kokenut jonkin tilanteen muulla tavoin epämukavaksi tai ahdistavaksi.

Lomakkeen käsittelee luottamuksellisesti Aspektin yhdenvertaisuusvastaava ja häirintäyhdyshenkilö tai puheenjohtaja. Yhteyttä voi ottaa myös suoraan sähköpostitse osoitteeseen mitja.sainio@helsinki.fi.