Haastattelukutsu postialan työntekijöille / Invitation to participate in interview study on postal work

*ENGLISH BELOW*

Hei postialan työntekijä,

etsin haastateltavia (lähi- tai etähaastatteluihin) yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen, joka koskee postialan työntekijöiden kokemuksia postityöstä ja sen muutoksista. Etsin haastateltaviksi erityisesti työntekijöitä, joilla on vähintään kahden vuoden kokemus postityöstä, joko yhtäjaksoisesti tai pätkissä. Olen kiinnostunut siitä, miten postialan työntekijät kokevat postityön hyvät ja huonot puolet ja sen viimeaikaiset muutokset.

Olen jo kerännyt postialan työntekijöitä koskevia haastatteluita juuri ennen koronavirusepidemian puhkeamista, ja sain niistä arvokasta tietoa postialan työntekijöiden kokemuksista. Kaipaisin kuitenkin vielä lisää haastateltavia tutkimukseni loppuunsaattamiseksi – olisin erittäin kiitollinen jos voisit auttaa minua osallistumalla haastatteluun!

Tutkimushaastattelut toteutetaan nimettöminä ja suojelen haastateltavia tunnistetuksi tulemiselta tutkimusjulkaisuissani. Tutkimus liittyy sosiologian väitöskirjatyöhöni, joka koskee työntekijöiden kokemuksia työorganisaatioiden muutoksista ja uudelleenjärjestelyistä.

Kysy lisää tai ilmoittaudu haastatteluun,

Atte Vieno

Helsingin yliopisto

atte.vieno@helsinki.fi

Puh. 050 3660599

*IN ENGLISH*

I am conducting an interview study of postal workers’ experiences of changes in postal work. This is an independent study forming a part of my doctoral research at the University of Helsinki. If you are a postal worker (e.g. delivery or postal production) with at least two years of experience in postal work, I would be very grateful if you would be willing to be interviewed about your experiences of postal work, such as its recent chages, upsides and downsides, and how you feel this work is valued at your workplace and in Finnish society.

Interviews can be conducted in Finnish or English, either in person or remotely. I am the sole interviewer and have received both doses of my COVID vaccination. Interviews are conducted anonymously and I will protect interviewees from being identified in my research publications. My study is an academic study at the University of Helsinki, and it is not sponsored by any employers or organisations related to postal work.

Your experiences would be invaluable for helping understand workers’ experiences of the changing field of postal work, and I would be extremely grateful for your participation in the study!

For more information or to participate, please contact me:

Atte Vieno

University of Helsinki

atte.vieno@helsinki.fi

Tel.: 050 3660599