Haastattelukutsu postialan työntekijöille / Invitation to participate in interview study on postal work

*ENGLISH BELOW*

Etsin postialan työntekijä-asemassa olevia työntekijöitä pääkaupunkiseudulla toteuttettavaan tutkimukseen, jonka aiheena ovat työntekijöiden kokemukset postityön muutoksesta. Etsin haastateltaviksi erityisesti työntekijöitä, joilla on vähintään kahden vuoden kokemus postityöstä, joko yhtäjaksoisesti tai pätkissä. Korvauksena haastatteluun osallistumisesta tarjotaan S-ryhmän 40 euron lahjakortti.

Noin 1,5–2 tuntia kestävä haastattelu voidaan tehdä kotonasi, tai muussa sinulle soveltuvassa rauhallisessa paikassa. Tarpeen vaatiessa haastattelutila voidaan myös järjestää Helsingin yliopistolta. Tutkimushaastattelut toteutetaan nimettöminä ja suojelen haastateltavia tunnistetuksi tulemiselta tutkimusjulkaisuissani.

Haastattelussa käymme läpi kokemuksiasi postityöstä ja postityön muutoksesta, erityisesti liittyen säästöohjelmiin, työn tehostamiseen ja niiden vaikutuksiin työn ja työntekijöiden arjessa.

Haastattelut liittyvät sosiologian alan väitöskirjatutkimukseeni, jota toteutan Helsingin yliopistolla. Tutkimukseni on itsenäinen tieteellinen tutkimus, eikä sitä toteuteta työnantajien tai työmarkkinajärjestöjen tuella.

Viime vuosina postialalla on toteutettu lukuisia säästöohjelmia ja tehostamistoimia, mutta näiden vaikutuksia työn arkeen ja työntekijöihin ei ole laajasti tutkittu. Kokemuksesi ovat arvokkaita näiden asioiden selvittämiseksi!

Kysy lisää tai ilmoittaudu haastatteluun,

Atte Vieno
Helsingin yliopisto
atte.vieno@helsinki.fi
Puh. 050 3660599

*ENGLISH SUMMARY*

I am a conducting a study on the experiences of postal workers in the Greater Helsinki Region as part of my doctoral research for the University of Helsinki. Hence I am looking to interview postal workers with at least two years of experience in postal work. The interviews concern workers’ experiences of postal work and its changes, particularly relating to efficiency and cost-cutting. Interviews can be conducted in Finnish or English. Interviews are conducted anonymously and I will take steps to prevent interviewees from being identified in my research publications.

As a reward for participation, I offer an S-Group (S-Ryhmä) gift card of 40 euros.

For more information or to participate, please contact me:

Atte Vieno
University of Helsinki
atte.vieno@helsinki.fi
Tel.: 050 3660599