Geenitekniikka

GENOMITIEDON ETSIMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN – TÄRKEÄ OSA MIKROBIOLOGISTA TUTKIMUSTA KAARINA LÄHTEENMÄKI, 2007

Genomitietoa hyödynnetään nykyisin paljon mikrobien diagnostiikassa ja
mikrobiologisessa tutkimuksessa. Useiden mikrobien genomi on jo kokonaan sekvensoitu, ja lukuisia sekvensointiprojekteja on jatkuvasti käynnissä. Maaliskuun 2007 lopussa koko genomisekvenssi oli julkaistu 437 bakteerista ja 37 arkista.

Seuraavissa tehtävissä harjoitellaan DNA:n informaation kääntämistä aminohapposekvenssiksi sekä manuaalisesti että tietokoneen avulla. Lisäksi geenisekvenssille tehdään BLAST-haku, jotta saadaan selville mikä geeni on kyseessä.

Tästä tehtäviin

Tässä tehtävien oikeat vastaukset